×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Numerele

Capitolul 6

Nazireii. Rostirea binecuvântării preoţeşti.

1 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând: 2 „Vorbeşte către fiii lui Israel şi spune-le:
– Dacă cineva, bărbat sau femeie, cu făgăduinţă se va făgădui să trăiască’n curăţiea pentru Domnul,
3 să se’nfrâneze de la vin şi de la băutură tare; oţet de vin şi oţet de băutură tare să nu bea, şi nimic din cele făcute din struguri să nu bea; nici struguri proaspeţi sau uscaţi să nu mănânce. 4 Pe toată durata făgăduinţei sale să nu se hrănească cu ceva crescut din viţa de vie, de la a bea vin de struguri pân’la a mânca sâmburi. 5 Pe toată durata făgăduinţei sale, brici nu-i va trece pe cap; până la’mplinirea zilelor cu care el I s’a făgăduit Domnului, sfânt va fi şi va lăsa pletele capului să-i crească’n voie. 6 Pe toată durata pentru care I s’a făgăduit Domnului, de trupul unui mort nu se va apropia; 7 chiar dacă tatăl său va muri, sau mama sa, sau fratele său, sau sora sa, să nu se spurce prin ăatingerea deî ei, pentru că sfinţirea Dumnezeului său e peste el, pe capul său. 8 Pe toată durata făgăduinţei sale, sfânt Îi este Domnului.

9 Dacă însă va muri cineva lângă el cu moarte de năprasnă, adică fără veste, şi prin aceasta-şi va întina capul său de nazireu, atunci el să-şi tundă capul în ziua curăţirii sale; în ziua a şaptea să şi-l tundă. 10 Iar în ziua a opta va aduce la preot două turturele sau doi pui de porumbel, la uşa cortului mărturiei, 11 iar preotul va aduce spre jertfă una pentru păcat şi una ca ardere-de-tot, şi-l va curăţi preotul de păcatul atingerii de mort. În chiar ziua aceea el îşi va sfinţi capul 12 şi-I va afierosi Domnului zilele făgăduinţei sale şi va aduce un miel de un an ca jertfă pentru păcat: zilele de până atunci nu i se vor mai socoti, pentru că şi-a’ntinat capul său de om făgăduit.

13 Iată legea pentru cel ce s’a făgăduit pe sine: În ziua când i se’mplineşte vremea pentru care s’a făgăduit, el va fi adus la uşa cortului mărturiei 14 şi-I va aduce Domnului darul său: un miel de un an, fără meteahnă, ca ardere-de-tot; o mioară de un an, fără meteahnă, ca jertfă pentru păcat, şi un berbec fără meteahnă, ca jertfă de mulţumire, 15 şi un coş cu azime din făină curată, pâini frământate cu untdelemn şi turte nedospite unse cu untdelemn, cu prinoasele lor de pâine şi cu turnările lor; 16 preotul le va aduce înaintea Domnului, iar elb le va aduce ca jertfă pentru păcat şi ca ardere-de-tot. 17 Berbecul îl va aduce Domnului ca jertfă de mulţumire, peste coşul cu azime, apoi preotul va aduce pentru elc prinosul de pâine şi turnarea. 18 Atunci şi acolo, la intrarea cortului mărturiei, cel cu făgăduinţa îşi va tunde părul capului şi-l va pune pe focul de sub jertfa de mulţumire. 19 Preotul va lua apoi şoldul, odată fiert, al berbecului, o pâine nedospită din coş şi o turtă nedospită şi le va pune pe mâinile celui cu făgăduinţa, după ce acesta îşi va fi tuns capul, 20 şi le va ridica preotul ca aducere înaintea Domnului: lucru sfânt e acesta, şi el va fi al preotului, pe lângă pieptul cel ridicat şi pe lângă şoldul aducerii; după care cel cu făgăduinţa poate să bea vin.

21 Aceasta este legea celui ce prin făgăduinţă s’a făgăduit pe sine, aceasta-i jertfa sa către Domnul pentru propria sa făgăduinţă, ea neavând nici o legătură cu darea lui de mânăd; după puterea făgăduinţei cu care se va făgădui, aşa va lucra şi legea curăţirii sale”.

22 Domnul a grăit către Moise, zicând: 23 „Vorbeşte tu către Aaron şi către fiii săi şi spune-le: Iată cum îi veţi binecuvânta pe fiii lui Israel; le veţi zice aşa:

24 Domnul să te binecuvinteze şi să te păzească!

25 Domnul să-Şi lumineze faţa spre tine şi să te miluiască!

26 Domnul să-Şi ridice faţa spre tine şi să-ţi dăruiască pace!

27 Aşa vor pune ei numele Meu asupra fiilor lui Israel şi Eu, Domnul, îi voi binecuvânta”e.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.