×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Numerele

Capitolul 34

Hotarele ţării Canaanului; cei ce o vor împărţi.

1 Grăit-a Domnul către Moise, zicând:

2 „Porunceşte fiilor lui Israel şi spune-le: – Iată, veţi intra în ţara Canaan; aceasta va fi moştenirea voastră; iată ţara Canaanului după hotarele ei:

3 Latura de la miazăzi o veţi avea începând de la pustiul Sin, care se învecinează cu Edomul. Hotarul de miazăzi îl veţi avea începând cu coasta dinspre răsărit a Mării Sărate: 4 hotarul se va îndrepta spre miazăzi, către înălţimea Acravimului, va trece prin Sin şi se va întinde până la miazăzi de Cadeş-Barnea, apoi va merge către Haţar-Adar, trecând la Aţmon. 5 De la Aţmon, hotarul se va îndrepta spre Râul Egiptuluia şi se va pogorî până la mare.

6 Iar hotar dinspre apus vă va fi Marea cea Mareb. Acesta va fi hotarul vostru dinspre asfinţit.

7 Iar spre miazănoapte, hotarul vostru să-l trageţi de la Marea cea Mare până la muntele Hor; 8 de la muntele Hor să-l trageţi spre Hamat, şi hotarul va atinge Ţedadul. 9 De acolo va merge hotarul către Ţifron şi va atinge Haţar-Enan. Acesta să vă fie hotarul de miazănoapte.

10 Iar hotarul dinspre răsărit să vi-l trageţi de la Haţar-Enan către Şefam; 11 de la Şefam hotarul se va pogorî spre Ribla, pe la răsărit de Ain, mergând de-a lungul malului Mării Chineretc, pe partea de răsărit. 12 De aici hotarul se va pogorî pe Iordan şi se va sfârşi la Marea Săratăd.
Aceasta va fi ţara voastră, după hotarele ei de jur-împrejur”.
13 Atunci a dat Moise poruncă fiilor lui Israel şi a zis:
„Iată ţara pe care voi o veţi moşteni prin sorţi, aceea pe care Domnul a poruncit să li se dea la nouă seminţii şi la jumătate din seminţia lui Manase.
14 Căci seminţia fiilor lui Ruben şi seminţia fiilor lui Gad, după casele lor părinteşti, precum şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au primit partea lor. 15 Două seminţii întregi şi o jumătate de seminţie şi-au primit partea dincolo de Iordane, la răsărit de Ierihon, spre soare-răsare”.

16 Grăit-a Domnul cu Moise, zicând:

17 „Iată numele bărbaţilor care vă vor împărţi pământul ca moştenire: Eleazar preotul şi Iosua, fiul lui Navi. 18 Veţi mai lua şi câte o căpetenie de fiecare seminţie, să vă împartă pământul ca moşie. 19 Numele acestor bărbaţi sunt: Caleb, fiul lui Iefone, pentru seminţia lui Iuda;

20 Samuel, fiul lui Amihud, pentru seminţia fiilor lui Simeon;

21 Elidad, fiul lui Chislon, pentru seminţia lui Veniamin;

22 căpetenia Buchi, fiul lui Iogli, pentru seminţia fiilor lui Dan;

23 căpetenia Haniel, fiul lui Efod, pentru seminţia fiilor lui Manase;

24 căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan, pentru seminţia fiilor lui Efraim;

25 căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac, pentru seminţia fiilor lui Zabulon;

26 căpetenia Paltiel, fiul lui Azan, pentru seminţia fiilor lui Isahar;

27 căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi, pentru seminţia fiilor lui Aşer;

28 căpetenia Pedael, fiul lui Amihud, pentru seminţia fiilor lui Neftali”.

29 Aceştia sunt cei cărora le-a poruncit Domnul să le împartă fiilor lui Israel ţara Canaanului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.