×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Numerele

Capitolul 28

Noi rânduieli pentru o seamă de jertfe.

1 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând: 2 „Dă porunci fiilor lui Israel; grăieşte către ei şi spune-le:
– Vă veţi îngriji ca darurile Mele, dările Mele, jertfele Mele cele întru miros cu bună mireasmă să-Mi fie aduse la sărbătorile Mele.

3 Spune-le: Iată jertfele pe care trebuie să le aduceţi Domnului: miei de câte un an, fără meteahnă, doi pe zi, ardere-de-tot necontenită; 4 un miel îl veţi jertfi dimineaţa, iar pe cel de al doilea miel îl veţi jertfi seara. 5 Jertfă de pâine să aduci a zecea parte dintr’o efă de făinuţă de grâu frământată cu un sfert de hin de untdelemn: 6 ardere-de-tot necontenită, care-a fost săvârşită pe muntele Sinai, întru miros cu bună mireasmă Domnului. 7 Turnarea ei va fi un sfert de hin de vin la un miel; şi turnarea de vin către Domnul o vei turna în loc sfânt. 8 Pe cel de al doilea miel îl vei aduce spre seară, cu darul lui de pâine şi cu turnarea lui; întru miros cu bună mireasmă îl vei aduce Domnului.

9 Iar în ziua odihnei veţi aduce doi miei de câte un an, fără meteahnă, cu două zecimi dintr’o efă de făinuţă de grâu frământată cu untdelemn, precum şi turnare, 10 ardere-de-tot pentru fiecare Zi a Odihnei, în afară de arderea-de-tot cea necontenită şi de turnarea ei.

11 La fiecare zi’ntâi a lunii Îi veţi aduce Domnului ardere-de-tot: doi viţei din cireadă, un berbec şi şapte miei de câte un an, fără meteahnă, 12 trei zecimi dintr’o efă de făinuţă de grâu frământată cu untdelemn pentru fiecare viţel şi două zecimi dintr’o efă de făinuţă de grâu frământată cu untdelemn pentru berbec 13 şi câte o zecime dintr’o efă de făinuţă de grâu frământată cu untdelemn, ca dar de pâine la fiecare miel. Aceasta este ardere-de-tot, mireasmă plăcută, jertfă Domnului. 14 Turnare la ele: jumătate de hin de vin la fiecare viţel, o treime de hin la berbec şi un sfert de hin la fiecare miel. Aceasta este ardere-de-tot pentru fiecare început de lună, la toate lunile anului. 15 Să mai aduceţi Domnului şi un ţap ca jertfă pentru păcat; aceasta, împreună cu turnarea ei, va fi adusă în afară de arderea-de-tot cea necontenită.

16 În ziua a paisprezecea a lunii întâi sunt Paştile Domnului. 17 În ziua a cincisprezecea a acestei luni e sărbătoare. Şapte zile veţi mânca azime. 18 În ziua întâi veţi avea adunare sfântăa şi nu veţi face nici o muncă slujitoareb. 19 Îi veţi aduce Domnului jertfă, ardere-de-tot: doi viţei din cireadă, un berbec şi şapte miei de câte un an; aceştia să fie fără meteahnă. 20 Cu ei să aduceţi dar de pâine: făinuţă de grâu frământată cu untdelemn, trei zecimi de efă la fiecare viţel, două zecimi de efă la berbec 21 şi câte o zecime de efă pentru fiecare din cei şapte miei. 22 Veţi aduce şi un ţap ca jertfă pentru păcat, pentru ispăşirea voastră. 23 Pe acestea să le aduceţi în afara arderii-de-tot de dimineaţă, care este ardere-de-tot necontenită. 24 Tot aşa să aduceţi şi în fiecare din cele şapte zile: prinos de pâine, jertfă, mireasmă plăcută Domnului; aceasta, pe lângă arderea-de-tot cea necontenită, cu turnarea ei. 25 În ziua a şaptea veţi avea adunare sfântă; în ea nu veţi face nici o muncă slujitoare.

26 În ziua celor dintâi roadec, când Îi aduceţi Domnului prinosul nou de pâine, [în sărbătoarea] Săptămânilor, veţi avea adunare sfântă şi nu veţi face nici o muncă slujitoare. 27 Veţi aduce arderi-de-tot întru miros de bună mireasmă Domnului: doi viţei din cireadă, un berbec şi şapte miei de câte un an, fără meteahnă. 28 Cu ei să aduceţi prinos de pâine: făinuţă de grâu frământată cu untdelemn, trei zecimi dintr’o efă la fiecare viţel, două zecimi de efă la berbec 29 şi o zecime de efă la fiecare din cei şapte miei. 30 Veţi aduce şi un ţap ca jertfă pentru păcat, spre ispăşirea voastră. 31 Pe acestea, cu turnările lor, Mi le veţi aduce pe deasupra arderilor-de-tot neîncetate şi a prinoaselor de pâine – curate să vă fie – cu turnările lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.