×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Numerele

Capitolul 25

Pedeapsa pentru idolatrie şi desfrânare.

1 Atunci s’a aşezat Israel în Şitim, iar poporul s’a dedat la desfrânare cu fetele din Moab. 2 Acestea îi pofteau la jertfele idolilor lor, iar poporul mânca din acele jertfe şi se închina la idolii lora. 3 Şi i s’a închinat Israel lui Baal-Peor, şi s’a aprins mânia lui Dumnezeu asupra lui Israel.

4 Şi a zis Domnul către Moise: „Ia pe toate căpeteniile poporului şi dă-I-le Domnului în vileagb la faţa soarelui, pentru ca aprinderea mâniei Domnului să se abată de la Israel”. 5 Atunci a zis Moise către neamurile lui Israel: „Ucideţi fiecare pe casnicul său care i s’a închinat lui Baal-Peor!”

6 Iată însă că un om dintre fiii lui Israel a venit şi l-a apropiat pe fratele său de o madiancăc, sub ochii lui Moise şi sub ochii întregii obşti a fiilor lui Israel, în timp ce ei plângeau la uşa cortului mărturiei. 7 Şi văzând aceasta Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, s’a sculat din mijlocul adunării şi, luându-şi în mână lancea, 8 a intrat pe urma israelitului în culcuş şi i-a străpuns pe amândoi, pe bărbatul israelit, precum şi pe femeie prin josul pântecelui ei; şi a încetat pedeapsad de deasupra fiilor lui Israel. 9 Cei ce au murit de pedeapsa aceasta au fost douăzeci şi patru de mii.

10 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând: 11 „Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, a potolit mânia Mea de deasupra fiilor lui Israel prin aceea că’ntre ei a gelozit în locul geloziei Mele, aşa că Eu nu i-am nimicit pe fiii lui Israel în geloziae Mea. 12 Drept aceea, am zis: Iată că am încheiat cu el legământ de pace; 13 fi-va pentru el şi pentru urmaşii săi legământ de preoţie veşnică pentru aceea că a gelozit în locul Dumnezeului său şi s’a rugat pentru fiii lui Israel”.

14 Omul israelit care a fost ucis împreună cu madianca se numea Zimri, fiul lui Salu, mai-mare peste casa seminţiei lui Simeon; 15 iar numele madiancei ucise era Cozbi, fiica lui Ţur, mai-mare peste neamurile lui Omot, casă părintească din Madian.

16 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând: „Vorbeşte către fiii lui Israel şi spune-le: 17 Fiţi duşmanii Madianiţilor şi omorâţi-i, 18 că ei vă duşmănesc pe voi prin vicleniile cu care-au viclenit prin Peor şi prin Cozbi, fiica unei căpetenii din Madian, sora lor care-a fost ucisă în ziua când s’a făcut ucidere din pricina lui Peor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.