×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Numerele

Capitolul 15

Felurite jertfe. Pedeapsă pentru călcarea zilei de odihnă.

1 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând: 2 „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le:
– Când veţi intra în ţara’n care veţi locui şi pe care Eu v’o dau,
3 şi când Îi veţi aduce Domnului jertfe, ardere-de-tot, sau jertfă de făgăduinţă sau de bunăvoie, sau când la sărbătorile voastre Îi veţi aduce Domnului mireasmă plăcută din cirezi sau din turme, 4 cel ce aduce darul său Domnului să aducă jertfă de pâine a zecea parte dintr’o efăa de făinuţă de grâu frământată cu un sfert de hinb de untdelemn, 5 iar vin pentru turnare, un sfert de hin veţi aduce la arderea-de-tot sau la altă jertfă; aceasta e aducerea pe care o veţi face pentru fiecare miel, întru miros de bună mireasmă Domnului. 6 Iar pentru un berbec, când îl veţi aduce ca ardere-de-tot sau ca o jertfă oarecare, veţi jertfi şi două zecimi dintr’o efă de făinuţă de grâu frământată cu o treime dintr’un hin de untdelemn, 7 iar vin pentru turnare, o treime de hin veţi aduce întru miros de bună mireasmă Domnului. 8 De veţi aduce un taur ca ardere-de-tot sau ca jertfă de făgăduinţă sau ca jertfă de mântuire, 9 atunci pe lângă junc veţi aduce ca prinos de pâine trei zecimi dintr’o efă de făinuţă de grâu frământată cu o jumătate dintr’un hin de untdelemn, 10 precum şi vin pentru turnare o jumătate de hin, jertfă întru miros de bună mireasmă Domnului. 11 Aşa veţi face pentru fiecare junc sau pentru fiecare berbec sau pentru fiecare cap de vită ales dintre oi sau dintre capre; 12 după numărul jertfelor aduse, aşa veţi face pentru fiecare: după numărul lor.

13 Aşa va face tot băştinaşul când Îi va aduce Domnului astfel de jertfe întru miros de bună mireasmă. 14 Iar dacă printre voi se va afla un străin locuind în ţara voastră, sau dacă un oarecare se va afla în neamurile voastre şi-I va aduce Domnului jertfă întru miros de bună mireasmă: cum faceţi voi, aşa va face şi el. Aşa va face obştea Domnului: 15 o singură lege va fi, atât pentru voi, cât şi pentru străinii care s’au aşezat între voi, lege veşnică’ntru neamurilec voastre: cum sunteţi voi, aşa va fi şi străinul înaintea Domnului. 16 O singură lege şi un singur drept va fi, atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte la voi”.

17 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând: 18 „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le:
– Când veţi intra în ţara’n care Eu vă voi duce
19 şi veţi mânca din pâinea acelei ţări, prinoase din prinos Îi veţi afierosid Domnului. 20 Drept pârgă din rodul grâului vostru veţi aduce o turtă; o veţi aduce aşa cum aduceţi prinosul din arie 21 ca pârgă din rodul grâului vostru; aşa I-o veţi aduce Domnului, din neam în neam.

22 Dacă însă veţi greşi şi nu veţi împlini toate poruncile acestea pe care Domnul le-a rostit către Moise 23 aşa cum vi le-a poruncit Domnul prin Moise din ziua când a’nceput Domnul a vă porunci, vouă, şi mai departe’n neamurile voastre – 24 astfel va fi: dacă greşala e fără de voie şi fără ştiinţa obştii, atunci toată obştea să aducă din cireadă un junc fără meteahnă, ardere-de-tot, întru miros bine plăcut Domnului, cu dar de pâine, cu turnarea lui după rânduială; iar din turma de capre, un ţap ca jertfă pentru păcat. 25 Preotul se va ruga pentru toată obştea fiilor lui Israel; şi li se va ierta, fiindcă fără de voie au greşit şi şi-au adus prinosul ca jertfă Domnului pentru păcatul pe care fără de voie l-au făcut înaintea Domnului. 26 Atunci iertată va fi întreaga obşte a fiilor lui Israel, precum şi străinul care trăieşte între voi, pentru că’ntreg poporul a greşit din neştiinţă.

27 Dacă cel ce a greşit din neştiinţă este un singur suflet, va aduce o capră de un an ca jertfă pentru păcat. 28 Şi se va ruga preotul pentru cel ce din neştiinţă a greşit înaintea Domnului; şi’n urma rugăciunii i se va ierta. 29 Fie că e vorba de băştinaşul din Israel, fie că e vorba de străinul care locuieşte la voi, o singură lege va fi pentru cel ce păcătuieşte din neştiinţă.

30 Dar cel ce va păcătui din trufiee, ori că-i dintre băştinaşi, ori că-i dintre străini, acela Îl defaimă pe Domnul; sufletulf acela va fi stârpit din poporul său. 31 De vreme ce a nesocotit cuvântul Domnului şi I-a călcat poruncile, omul acela va fi nimicit: păcatul său este’ntru el”.

32 La vremea când fiii lui Israel erau în pustie, au găsit un om adunând lemne în ziua odihnei. 33 Iar cei ce l-au găsit adunând lemne în ziua odihnei l-au adus în faţa lui Moise şi Aaron şi a’ntregii adunări a fiilor lui Israel. 34 Şi l-au pus sub pază, pentru că încă nu era hotărât ce anume să-i facă. 35 Atunci a grăit Domnul către Moise, zicând: „Acest om trebuie dat morţii; întreaga obşte să-l ucidă cu pietre afară din tabără!” 36 Şi’ntreaga obşte l-a scos în afara taberei; acolo, afară din tabără, întreaga obşte l-a ucis cu pietre, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.

37 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând: 38 „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le să-şi facă ciucuri la poalele hainelor lor din neam în neam, iar pe deasupra ciucurilor de la poalele hainelor să pună un şiret de mătase violetă. 39 Şi va fi că’n ciucurii aceştia vă veţi uita spre a vă aduce aminte de toate poruncile Domnului ca să le pliniţi şi spre a nu mai rătăci după cugetele voastre şi după ochii voştri, întru care voi vă desfrânaţig urmându-i.

40 Astfel vă veţi aduce aminte de toate poruncile Mele şi le veţi plini, şi veţi fi voi sfinţi în faţa Dumnezeului vostru. 41 Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Cel ce v’am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.