×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Numerele

Capitolul 13

Iscoadele trimise în Canaan.

1 Acolo a grăit Domnul cu Moise şi i-a zis:

2 „Trimite oameni ca să iscodească pământul Canaaneenilor pe care-l voi da Eu fiilor lui Israel spre moştenire; vei trimite câte un bărbat din fiecare seminţie părintească, fiecare din ei fiind căpătenie’ntre ele”.

3 Moise i-a trimis deci pe aceştia din pustiul Paran, după cuvântul Domnului; toţi aceştia erau căpetenii dintre fiii lui Israel. 4 Iată acum şi numele lor:
din seminţia lui Ruben: Şammua, fiul lui Zahur;

5 din seminţia lui Simeon: Safat, fiul lui Hori;

6 din seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefone;

7 din seminţia lui Isahar: Igal, fiul lui Iosif;

8 din seminţia lui Efraim: Osia, fiul lui Navi;

9 din seminţia lui Veniamin: Palti, fiul lui Rafu;

10 din seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi;

11 din Manase, seminţia lui Iosif: Gadi, fiul lui Susi;

12 din seminţia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali;

13 din seminţia lui Aşer: Setur, fiul lui Mihael;

14 din seminţia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi;

15 din seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.

16 Acestea sunt numele bărbaţilor pe care i-a trimis Moise să iscodească ţara. Iar pe Osia, fiul lui Navi, Moise l-a numit Iosuaa.

17 Pe aceştia trimiţându-i Moise să iscodească pământul Canaanului, le-a zis: „Suiţi-vă prin pustiab aceasta, urcaţi-vă pe muntec 18 şi cercetaţi ce pământ este, ce popor locuieşte în el: de este tare sau slab, numeros sau puţin numeros; 19 cum este ţara pe care o locuieşte: bună sau rea, cum sunt oraşele în care trăieşte el: cu ziduri sau fără ziduri; 20 cum este pământul: gras sau sterp, de sunt pe el copaci sau nu. Ţineţi-vă tarid şi luaţi din roadele pământului”.
Era la vremea când încep a se coace strugurii.

21 Şi suindu-se ei, au cercetat ţara, începând de la pustiul Ţin până la Rehob, care se deschide spre Hamat. 22 Apoi, suindu-se prin pustie, au mers până la Hebron, unde trăiau Ahiman, Şeşai şi Talmai, urmaşii lui Enace. Hebronul fusese zidit cu şapte ani înaintea oraşului egiptean Ţoan. 23 Apoi au venit până la valea Strugurelui, au cercetat-o şi au tăiat de acolo o viţă de vie cu un strugure pe ea şi-l duceau pe pârghia unei prăjini; de asemenea, au luat din rodii şi din smochine. 24 Locul acela l-au numit ei Valea Eşcolf, de la strugurele pe care-l tăiaseră de acolo fiii lui Israel.

25 Şi dacă au cercetat ei ţara, s’au întors după patruzeci de zile. 26 Şi, mergând, au venit la Moise şi la Aaron şi la toată obştea fiilor lui Israel, la Cadeş, în pustia Paran. Şi au dat seamă’n faţa lor şi’n faţa’ntregii adunări, şi le-au arătat roadele pământului.

27 Şi le-au povestit, zicând: „Am fost în ţara unde ne-aţi trimis, pământu’n care curge miere şi lapte, şi iată roadele lui. 28 Numai că poporul care locuieşte în ea este curajos şi oraşele sunt întărite şi foarte mari, ba şi pe urmaşii lui Enac i-am văzut acolo. 29 În partea de miazăzi a ţării locuieşte Amalec; Heteii, Heveii, Iebuseii şi Amoreii locuiesc în munţi, iar Canaaneenii locuiesc pe lângă mare şi pe lângă râul Iordanului”.

30 Caleb însă a liniştit poporul în faţa lui Moise, zicând: „Nu, ci să ne ridicăm şi să cuprindem [ţara], că-i vom putea birui!” 31 Dar oamenii care fuseseră cu el au zis: „Să nu ne ridicăm, că nu vom putea noi să ne ridicăm împotriva acelui popor, fiindcă e mult mai tare decât noi”. 32 Şi au împrăştiat printre fiii lui Israel zvonuri rele despre pământul pe care-l iscodiseră, zicând: „Pământul pe care l-am străbătut noi ca să-l iscodim este un pământ care-şi mănâncă locuitorii, iar oamenii pe care i-am văzut acolo sunt toţi nişte namile. 33 Acolo am văzut noi uriaşig; noi păream pe lângă ei ca nişte lăcuste, aşa păream noi în ochii lor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.