×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Numerele

Capitolul 12

Mariam cârteşte’mpotriva lui Moise şi e lovită cu lepră.

1 Mariama şi Aaron vorbeau însă împotriva lui Moise din pricina femeii etiopience pe care Moise şi-o luase; căci el îşi luase, într’adevăr, o etiopiancă. 2 Ei ziceau: „Oare numai lui Moise i-a grăit Domnul? Nu ne-a grăit El oare şi nouă?” Iar Domnul a auzit. 3 Dar omul Moise era foarte blând, mai mult decât toţi oamenii care sunt pe pământ.

4 Şi de’ndată a zis Domnul către Moise şi către Aaron şi către Mariam: „Ieşiţi voi câteşitrei la cortul mărturiei”. Şi au ieşit tustrei la cortul mărturiei. 5 Atunci S’a pogorât Domnul într’un stâlp de nor şi a stat la intrarea cortului mărturiei şi i-a chemat pe Aaron şi pe Mariam; şi au ieşit amândoi. 6 Şi le-a zis: „Ascultaţi cuvintele Mele:
De este’ntre voi cineva profet al Domnului,
aceluia’n vedenie Mă arăt şi’n somn îi vorbesc.

7 Nu tot aşa-i cu robul Meu Moise:
credincios e el în toată casa Mea;

8 lui îi vorbesc gură către gură,
aievea şi nu prin ghiciturib,
iar el vede slava Domnuluic.

9 Şi s’a aprins mânia Domnului asupra lor; El a plecat, 10 a plecat şi norul de deasupra cortului, şi iată că Mariam era leproasă, [albă] cum e zăpada. Aaron s’a uitat la Mariam, şi iată că era leproasă!

11 Atunci a zis Aaron către Moise:
„Rogu-mă, domnul meu, să nu ne socoteşti păcatul acesta, fiindcă n’am ştiut că păcătuim!
12 Te rog, să nu se facă ea asemenea morţii, ca un prunc ce iese mort din pântecele mamei sale, cu trupul pe jumătate ros!”

13 Atunci a strigat Moise către Domnul şi a zis: „Dumnezeule, Te rog, vindec-o!”

14 Domnul însă a zis către Moise: „Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o’n obraz, oare n’ar fi trebuit ea să se ruşineze timp de şapte zile? Aşadar, şapte zile să fie ţinută în afara taberei, şi numai după aceea să intre”.

15 Şi a fost ţinută Mariam în afara taberei timp de şapte zile; şi poporul n’a plecat la drum până ce Mariam s’a curăţitd. 16 După aceasta a pornit poporul de la Haşerot şi a poposit în pustia Paran.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.