×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Numerele

Capitolul 10

Cele două trâmbiţe de argint. Israeliţii pleacă la drum.

1 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând: 2 „Fă-ţi două trâmbiţe de argint; din ciocan să le faci. Le vei avea pentru chemarea obştii şi pentru plecarea taberelor. 3 Când se va trâmbiţa din ele, toată obştea ţi se va aduna la uşa cortului mărturiei. 4 Dar dacă se va trâmbiţa numai din una, la tine se vor aduna toate căpeteniile, mai-marii neamurilor lui Israel.

5 Când veţi da semn din trâmbiţăa, vor porni taberele cele dinspre răsărit. 6 Când veţi da al doilea semn de trâmbiţă, vor porni taberele cele dinspre miazăzi. Când veţi da al treilea semn de trâmbiţă, vor porni taberele cele dinspre apusb. Iar când veţi da al patrulea semn de trâmbiţă, vor porni taberele cele dinspre miazănoaptec. Aşa vor porni la drum, cu semn de trâmbiţă. 7 Când însă chemaţi adunarea, veţi trâmbiţa, dar nu cu semn [de plecare]. 8 Din trâmbiţe vor suna preoţii, fiii lui Aaron; aceasta va fi vouă lege veşnică’ntru neamurile voastre.

9 Iar când în ţara voastră veţi ieşi la război împotriva vrăjmaşilor ce vi se’mpotrivesc, veţi da un anume semn de trâmbiţă; atunci Îşi va aduce aminte de voi Domnul, iar voi veţi fi mântuiţi de vrăjmaşii voştri. 10 În zilele voastre de bucurie, în sărbătorile voastre şi la’nceputurile voastre de lună veţi trâmbiţa din trâmbiţe la arderile-voastre-de-tot şi la jertfele voastre de mulţumire, şi prin aceasta veţi fi pomeniţi în faţa Dumnezeului vostru. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru”.

11 În anul al doilea, în luna a doua, în douăzeci ale lunii, s’a ridicat norul de deasupra cortului mărturiei. 12 Şi au plecat fiii lui Israel din pustia Sinai, cu toate ale lor, şi norul s’a oprit în pustia Parand.

13 Aceasta a fost întâia plecare după porunca lui Dumnezeu dată prin Moise. 14 Întâi au pornit rândurile din tabăra fiilor lui Iuda, cu armiile lor; peste armiile lor era Naason, fiul lui Aminadab. 15 Peste armiile seminţiei lui Isahar era Natanael, fiul lui Ţuar; 16 iar peste armiile seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon.

17 Cortul a fost apoi desfăcut şi au plecat fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari, purtătorii cortului.

18 După aceea au pornit rândurile din tabăra lui Ruben cu armiile lor; peste armiile lor era Eliţur, fiul lui Şedeur; 19 peste armiile seminţiei lui Simeon era Şelumiel, fiul lui Ţurişadai; 20 iar peste armiile seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Raguel.

21 După aceea au plecat fiii lui Cahat, cei ce duceau lucrurile sfintee; cortul trebuia să fie aşezat înainte de sosirea lor.

22 Apoi au pornit rândurile din tabăra fiilor lui Efraim cu armiile lor; peste armiile lor era Elişama, fiul lui Amihud. 23 Peste armiile fiilor lui Manase era Gamaliel, fiul lui Pedaţur; 24 iar peste armiile fiilor lui Veniamin era Abidan, fiul lui Ghedeon.

25 În urma tuturor au pornit rândurile din tabăra fiilor lui Dan cu armiile lor; peste armiile lor era Ahiezer, fiul lui Amişadai; 26 peste armiile fiilor lui Aşer era Paghiel, fiul lui Ocran; 27 iar peste armiile fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.

28 Acestea sunt oştile fiilor lui Israel la vremea când au pornit la drum cu armiile lor.

29 Şi a zis Moise către Hobab, fiul lui Raguel, madianitul, socrul lui Moise: „Noi plecăm spre locul acela despre care Domnul a zis: – Pe acesta vouă vi-l voi da!… Vino cu noi şi-ţi vom face bine, căci Domnul pe cele bune le-a grăit despre Israel”. 30 Iar acela i-a zis: „De aici nu plec decât în ţara mea şi la neamul meu”. 31 Dar [Moise] a zis: „Nu ne lăsa!; tu cu noi ai fost în pustie şi’ntre noi se cade să’mbătrâneştif. 32 Dacă mergi cu noi, binele pe care ni-l va face nouă Domnul ţi-l vom face şi noi ţie”.

33 Plecând ei de la muntele Domnului, au mers cale de trei zile; iar chivotul legământului Domnului mergea înaintea lor cale de trei zile, ca să le caute loc de odihnă.

34 Când se ridica chivotul, Moise zicea:
„Scoală-Te, Doamne,
ca să se risipească vrăjmaşii Tăi
şi să fugă de la faţa Ta
toţi cei ce Te urăsc pe Tine!”

35 Iar când se oprea, el zicea:
„Întoarce-Te, Doamne,
spre mulţimea miilor lui Israel!”

36 Şi norul Domnului îi umbrea ziua, oridecâteori plecau din locul de popasg.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.