×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Zaharia

Capitolul 5

A şasea vedenie: secera zburătoare. A şaptea vedenie: femeia în baniţă.

1 Şi m’am întors; şi mi-am ridicat ochii şi m’am uitat; şi, iată, o seceră zburând. 2 Iar el mi-a zis: Ce vezi? Şi i-am zis: Văd o seceră zburând, lungă de douăzeci de coţi şi lată de zece coţi. 3 Iar el mi-a zis: Această seceră este blestemul care iese peste faţa’ntregului pământa; că fiece hoţ – de acum şi pân’la moarte – va fi pedepsit, şi tot cel ce jură strâmb – de acum şi pân’la moarte – va fi pedepsit. 4 Şi o voi scoate – zice Domnul Atotţiitorul – şi va intra în casa hoţului şi’n casa celui ce’n numele Meu jură strâmb; şi va rămâne în mijlocul casei lui şi o va nimici, pe ea şi lemnăria ei şi pietrele ei.

5 Şi îngerul cel ce grăia întru mine a ieşit şi mi-a zis: Uită-te cu ochii tăi şi vezi-o pe aceasta care iese! 6 Iar eu am zis: Ce este? Şi el mi-a zis: Aceasta este baniţab care iese. Şi mi-a zis: Aceasta este nedreptatea lor în tot pământul. 7 Şi, iată, un bănuţc de plumb se ridica; şi, iată, o femeie şedea în mijlocul baniţei. 8 Şi el a zis: Aceasta este nelegiuirea. Şi a aruncat-o în mijlocul baniţei, iar piatra de plumb a aruncat-o în gura ei. 9 Şi mi-am ridicat ochii şi m’am uitat; şi, iată, două femei ieşind; şi vânt era în aripile lor; şi aveau aripi ca de barză; iar ele au ridicat baniţa între pământ şi cer. 10 Şi am zis către îngerul care grăia întru mine: Unde duc ele baniţa? 11 Iar el mi-a zis: Să-i zidească ei casă în ţara Babilonului şi să fie gata; şi acolo o vor aşeza, pe propria ei temelied.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.