×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Zaharia

Capitolul 2

A doua vedenie: coarnele. A treia vedenie: funia de măsurat. Chemare către surghiuniţi.*

1 Şi mi-am ridicat ochii şi m’am uitat; şi, iată, patru coarnea. 2 Şi i-am zis îngerului care grăia întru mine: Ce sunt acestea, Doamne? Iar el mi-a zis: Acestea sunt coarnele care i-au risipit pe Iuda şi pe Israel şi Ierusalimul. 3 Şi Domnul mi-a arătat patru meşteri. 4 Iar eu am zis: Ce vin aceştia să facă? Şi el mi-a zis: Acestea sunt coarnele care l-au risipit pe Iuda şi l-au zdrobit pe Israel fără ca vreunul din ei să-şi fi ridicat capul. Iar aceştia au venit să le ascută pentru mâinile lor; cele patru coarne: neamurile care şi-au ridicat cornul împotriva ţării Domnului, ca s’o risipeascăb.

5 Şi mi-am ridicat ochii şi m’am uitat; şi, iată, un bărbat; şi’n mâna lui, o funie de măsurat pământul. 6 Şi i-am zis: Unde mergi? Iar el mi-a zis: Să măsor Ierusalimul, ca să văd care-i este lăţimea şi care-i este lungimea. 7 Şi, iată, îngerul care grăia întru mine stătea, şi un alt înger venea să-l întâlnească. 8 Şi i-a grăit, zicând: Aleargă şi grăieşte către tânărul acelac, zicând: Fi-va Ierusalimul pe de-a’ntregul locuit, datorită belşugului de oameni şi de vite care vor fi în mijlocul lui. 9 Şi Eu îi voi fi – zice Domnul – zid de foc împrejur, şi spre mărire voi fi în mijlocul lui.

10 O-hò! O-hò! Fugiţi din ţara miazănopţiid
– zice Domnul –,
că Eu pe voi am să vă-adun
din cele patru vânturi ale cerului
– zice Domnul,

11 [şi unde?]: în Sion.
Voi înşivă scăpaţi-vă,
voi, cei ce locuiţi la fiica Babilonului.

12 Că astfel zice Domnul
Atoateţiitorul:
În urma slavei M’a trimise
la neamurile care v’au prădat,
fiindcă acela ce de voi se-atinge
e ca acela ce se-atinge
de lumina ochiului Său.

13 Că, iată,
Eu Mi-aduc mâna peste ei
şi vor fi pradă celor ce-i slujesc
şi veţi cunoaşte-atunci
că Domnul, El, Atoateţiitorul,
e Cel ce m’a trimis.

14 Bucură-te şi veseleşte-te,
tu, fiica Sionului;
că, iată, Eu vin
şi voi locui în mijlocul tău
– zice Domnul.

15 Şi neamuri multe alerga-vor către Domnul
atunci, în ziua-aceea,
şi ele Îi vor fi popor
şi’n mijlocul tău vor locuif
şi vei cunoaşte-atunci
că Domnul, El, Atoateţiitorul,
El m’a trimis la tine.

16 Şi Domnul îl va lua pe Iuda’n moştenireg,
partea lui în Ţara Sfântăh,
şi iarăşi va alege Ierusalimul.

17 Tot trupul să se teamă’n faţa Domnului,
căci El S’a ridicat
din norii Săi cei sfinţii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.