×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Zaharia

Capitolul 13

Izvorul curăţirii. Pedepsirea profeţilor mincinoşi.

1 În ziua aceea fiece loca va fi deschis casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului, spre schimbare şi spre curăţire prin stropire. 2 Şi va fi în ziua aceea, zice Domnul Sabaot: Numele idolilor le voi stârpi de pe pământ şi amintirea lor nu va mai fi, iar pe profeţii mincinoşi şi duhul cel necurat îi voi lua de pe pământb. 3 Şi fi-va că dacă un om va mai profeţi, atunci tatăl său şi mama sa, cei ce l-au născut, îi vor zice: «Nu vei trăi, fiindcă minciună ai grăit în numele Domnului!»; şi tatăl său şi mama sa, cei ce l-au născut, îl vor împiedica atunci când el va profeţi. 4 Şi va fi în ziua aceea că profeţii vor fi ruşinaţi, fiecare’n propria sa vedenie atunci când profeţeşte; şi cu haină de păr se vor îmbrăca, fiindcă au minţit. 5 Şi va zice: Nu sunt profet, fiindcă eu sunt lucrător de pământ, fiindcă om m’a crescut astfel din tinereţile mele. 6 Iar Eu îi voi zice: Ce sunt aceste răni în mijlocul mâinilor tale? Iar el va zice: [Acelea] cu care am fost rănit în casa celui iubit al meu.

7 Sabie, trezeşte-te’mpotriva păstorilor Mei
şi’mpotriva omului cetăţean al Meu,
zice Domnul Atotţiitorul;
bate păstorul şi risipeşte oilec,
iar Eu Îmi voi întoarce mâna’mpotriva
celor mici.

8 Şi’n toată ţara fi-va’n ziua-aceea,
zice Domnul,
că două părţi se vor tăia şi vor pieri,
iar cea de-a treia va rămâne’n ea.

9 Pe cea de-a treia parte
prin foc o voi trece;
şi îi voi curăţi
precum se lămureşte-argintul
şi-i voi cerca precum se’ncearcă aurul;
şi numele Mi-l vor chema,
Eu îi voi auzi şi le voi zice:
Poporul Meu este acesta!
Iar ei vor zice:
El, Domnul, Dumnezeul meu!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.