×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Zaharia

Capitolul 12

Făgăduinţe pentru Ierusalim şi Iuda.

1 Povara cuvântului Domnului asupra lui Israel. Zice Domnul, Cel ce a întins cerul şi a întemeiat pământul şi a plăsmuit duhul omului întru el:

2 „Iată, Eu voi face Ierusalimul ca pe nişte uşori ce li se clatină tuturor neamurilor dimprejura, iar în Iudeea va fi împresurare împotriva Ierusalimului.

3 Şi fi-va în ziua aceea că voi face Ierusalimul ca pe o piatră călcată de toate neamurile; tot cel ce o va călca îşi va bate joc de ea, şi toate neamurile pământului se vor aduna laolaltă împotriva lui. 4 În ziua aceea – zice Domnul Atotţiitorul – pe fiece cal îl voi lovi cu spaimă, iar pe călăreţul lui, cu nebunie; dar Îmi voi deschide ochii asupra casei lui Iuda şi pe toţi caii neamurilor îi voi lovi cu orbire. 5 Iar mai-marii miilor lui Iuda vor zice în inimile lor: «Ne vom afla nouă locuitori ai Ierusalimului întru Domnul Atotţiitorul, Dumnezeul lor». 6 În ziua aceea îi voi face pe mai-marii miilor lui Iuda ca pe un tăciune aprins între lemne şi ca pe o făclie de foc în trestie; şi vor mistui, la dreapta şi la stânga, toate popoarele dimprejur, iar Ierusalimul va locui iarăşi prin sine însuşi. 7 Şi Domnul va mântui sfintele locaşuri ale lui Iuda, aşa cum erau ele la’nceput, pentru ca lauda casei lui David şi mândria locuitorilor Ierusalimului să nu se preamărească împotriva lui Iuda. 8 Şi va fi în ziua aceea că Domnul îi va apăra pe cei ce locuiesc Ierusalimul; şi cel slab între ei fi-va’n ziua aceea ca David, iar casa lui David precum casa lui Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor.

9 Şi va fi că’n ziua aceea Eu voi căuta să nimicesc toate neamurile ce vin împotriva Ierusalimului. 10 Iar peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului voi turna duhul darului şi al îndurării;
şi ei vor privi la Mine, Cel pe Care L-au batjocorit jucându-seb; şi plângere vor face asupră-I, ca pentru cel iubit, şi cu durere se vor văita, ca pentru un întâi-născut.
11 În ziua aceea, plângerea în Ierusalim va fi foarte mare, ca plângerea pentru crângul de rodii tăiat în câmpie.

12 Plânge-va ţara pe neamuri şi neamuri:
neamul casei lui David, de-o parte,
şi femeile lor, de-o parte;
neamurile casei lui Natanc, de-o parte,
şi femeile lor, de-o parte;

13 neamul casei lui Levi, de-o parte,
şi femeile lor, de-o parte;
neamul casei lui Şimeid, de-o parte,
şi femeile lor, de-o parte;

14 toate neamurile rămase, fiece neam de-o parte,
şi femeile lor, de-o parte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.