×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Zaharia

Capitolul 11

Întoarcerea lui Israel (continuare). Cei doi păstori.

1 Deschide-ţi porţile, Libane,
să-ţi mistuiască focul cedrii!

2 Să plângă pinul de căderea cedrului,
că tare amărâţi sunt cei puternici!
Vă tânguiţi, stejari din Vasan,
că smuls e codrul răsădit ca peria.

3 Glas de păstori plângând,
că slava lor li s’a făcut mâhnire;
şi glas de lei răcnind,
căci răcnet e-a Iordanului trufiea.

4 Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul:b „Paşteţi oile menite’njunghierii, 5 cele pe care cumpărătorii lor le’njunghiau fără să le pară rău, iar vânzătorii lor ziceau: «Binecuvântat e Domnul, că ne-am îmbogăţit!», iar păstorilor lor nu le păsa de ele. 6 De aceea nu-Mi va mai fi milă de cei ce locuiesc ţara, zice Domnul; ci, iată, Eu îi voi da pe oameni, pe fiecare în mâna aproapelui său şi în mâinile regelui său; aceia vor nimici ţara, iar Eu nu-i voi scoate din mâna lor. 7 Şi voi paşte oile de’njunghiere în ţara Canaanului şi voi lua pentru Mine două toiege: pe unul l-am numit Frumuseţe şi pe celălalt l-am numit Funie; şi voi paşte turma. 8 Şi într’o lună i-am stârpit pe cei trei păstori; şi sufletul Meu se va îngreuia asupră-le, fiindcă şi sufletele lor răcneau împotrivă-Mi. 9 Şi am zis: Nu vă voi paşte: cine-i de murit, să moară, cine-i de căzut, să cadă; iar ceilalţi să mănânce fiecare carnea aproapelui său. 10 Şi voi lua toiagul Meu cel frumos şi-l voi arunca jos, ca să rup legământul pe care l-am făcut cu toate popoarele. 11 Şi rupt va fi în ziua aceea; şi Canaaneenii, oile păzite pentru Mine, vor cunoaşte că e cuvântul Domnului. 12 Şi le voi zice: Dacă socotiţi că-i bine, daţi-Mi preţul; dacă nu, nu Mi-l daţi! Iar ei au dat preţul Meu: treizeci de arginţi”. 13 Iar Domnul a zis către mine: „Aruncă-i în cuptorul de topit, şi voi vedea dacă-i [argint] curat, în ce chip adică M’am lăsat Eu pus la încercare de dragul lor”. Iar eu am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în cuptorul de topit din casa Domnului. 14 Şi am aruncat cel de al doilea toiag al meu, Funia, ca să rup legământul dintre Iuda şi Israel.

15 Şi mi-a zis Domnul: „Ia-ţi unelte păstoreşti de păstor nechibzuit. 16 Că, iată, Eu voi ridica păstor împotriva ţării: pe cea care lipseşte n’o va cerceta, pe cea rătăcită n’o va căuta, pe cea zdrobită n’o va vindeca, pe cea întreagă n’o va călăuzi; dar va mânca el carnea celor alese şi le va sfărâma încheieturile.

17 Vai de păstorii cei găunoşi
care au părăsit oile!
Sabie pe braţul său
şi peste ochiul său cel drept:
Braţul său de tot se va usca,
iar ochiul său cel drept
va fi’necat în întuneric”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.