×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Zaharia

Capitolul 10

Binefaceri dumnezeieşti. Pedepse pentru idolatri. Întoarcerea lui Israel.

1 Cereţi de la Domnul ploaie
la vreme timpurie şi târzie!
Domnul a făcut alaiuri cereşti
şi ploaie îndesată le va da,
fiecăruia iarbă’n poiană.

2 Că idoliia grăit-au doar palavre
şi vrăjitorii doar vedenii mincinoase
şi vise mincinoase au grăit
şi mângâieri deşarte-au îmbiat;
de-aceea s’au şi dus, ca nişte oi,
şi de necazuri s’au umplut,
că nici o vindecare nu era.

3 Mânia Mea s’a’ntărâtat
împotriva păstorilor,
dar Eu pe miei îi voi veghea;
şi Domnul Dumnezeu Atoateţiitorul,
El va veghea asupra turmei Sale –
casa lui Iuda –
şi îi va face ca pe-un cal al Său
bine’ntocmit pentru războib.

4 Din şaua luic a căutat,
din şaua lui a rânduit bătaia,
din şaua lui şi arcul mânios,
din şaua lui se va stârni
tot cel făcut să-alunge de istov.

5 Şi fi-vor ei precum războinicii
ce calcă tina’n drumuri la război
şi în război s’or rândui,
fiindcă Domnul e cu ei;
şi fi-vor întru totul ruşinaţi
acei ce călăresc pe cai.

6 Voi întări casa lui Iuda
şi voi mântui casa lui Iosif
şi le voi face aşezare;
căci i-am iubit, iar ei vor fi
precum erau când încă nu-i gonisem,
căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor,
Cel ce-i va auzi.

7 Şi fi-vor ei
precum războinicii lui Efraim,
şi inima li se va bucura precum de vin;
şi fiii lor, văzând, s’or veseli
şi inima le va sălta’ntru Domnul.

8 Semn le voi da şi-i voi primi’nlăuntru,
căci Eu îi voi răscumpăra
şi ei s’or înmulţi
precum erau la număr înainte.

9 Şi îi voi semăna printre popoare;
cei depărtaţi şi-or aminti de Mine
şi-şi vor hrăni copiii
şi-apoi se vor întoarce.

10 Şi Eu din nou îi voi întoarce
din ţara Egiptenilor
şi-i voi primi de la Asirieni
şi-i voi aduce’n Galaad
şi în Liban
şi dintre ei nici unul nu va fi
lăsat în părăsire.

11 Şi ei vor trece printr’o mare’ngustăd
şi valurile vor lovi în mare
şi-adâncurile râurilor vor seca
şi dusă fi-va’n depărtare
toată trufia Asirienilor
şi dus va fi sceptrul Egiptului.

12 Iar Eu i-oi întări pe ei
în Domnul, Dumnezeul lor,
şi’n numele Acestuia se vor lăuda,
zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.