×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Sofonie

Capitolul 1

Judecata obştească. Împotriva păcatelor din Iuda şi Ierusalim. Ziua mâniei Domnului.

1 Cuvântul Domnului, care s’a făcut către Sofonie al lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Iezechiaa, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iudab.

2 Să piară’ ntru sfârşit de pe faţa pământului,
zice Domnulc:

3 Să piară omul şi vitele,
să piară peştii mării şi păsările cerului;
şi vor slăbi necredincioşii
şi pe nelegiuiţi îi voi nimici de pe faţa
pământului,
zice Domnul.

4 Şi mâna Mi-o voi întinde peste Iuda
şi peste toţi locuitorii Ierusalimului
şi voi alunga din locul acesta
numele baalilor şi numele preoţilor lor

5 şi pe cei ce pe acoperişuri
i se închină „oştirii cerului”,
şi pe cei ce se jură pe Domnul
şi pe cei ce se jură pe regele lor

6 şi pe cei ce se abat de la Domnul
şi pe cei ce nu-L caută pe Domnul
şi pe cei ce nu se ţin de Domnul.

7 Temeţi-vă de faţa Domnului Dumnezeu,
că aproape este ziua Domnului,
că Domnul Şi-a pregătit jertfad
şi i-a sfinţit pe cei ce i-a chemate.

8 Şi va fi că’n ziua jertfei Domnului
Eu Mă voi răzbuna pe cei puternici
şi pe casa regeluif
şi pe cei ce s’au îmbrăcat în haină străinăg.

9 Şi’n ziua aceea Mă voi răzbuna
pe toţi cei din priveliştea pridvoarelor,
pe cei ce umplu casa Domnului,
Dumnezeului lor,
cu păgânism şi’nşelăciuneh.

10 Şi va fi în ziua aceea
– zice Domnul –
glas de strigăt din poarta spintecătorilori
şi vaiet de la a doua
şi-o mare zdrobire de la munţi.

11 Plângeţi, voi, cei ce locuiţi Ţara-arsăj,
că’ntregul popor e-asemenea lui Canaan:
pierit-au toţi cei ce s’au ridicat prin argintk.

12 Şi va fi că’n ziua aceea
voi cerceta Ierusalimul cu o făclie
şi Mă voi răzbuna pe cei ce defaimă,
pe paznicii lor,
cei ce zic în inimile lor:
„Domnul nu face nici bine, nici răul”.

13 Şi puterea lor va fi bună de jaf
şi casele lor, spre pustiire;
şi vor zidi case, dar nu vor locui în ele
şi vor sădi vii, dar nu le vor bea vinul.

14 Că aproape este marea zi a Domnului,
aproape şi grabnică foarte.
Glasul zilei Domnului amar şi aspru s’a făcut.

15 Zi de mânie e ziua aceea,
zi de necaz şi de nevoie,
zi de chin şi de nimicire,
zi de ceaţă şi de’ntuneric,
zi de nor şi de negură,

16 zi de trâmbiţă şi de strigăt
împotriva cetăţilor tari
şi’mpotriva unghiurilor înaltem.

17 Şi oamenilor le voi aduce necazuri
şi vor umbla ca orbii,
fiindc’ au păcătuit împotriva Domnului;
şi va vărsa sângele lor cum verşi nisipul
şi trupurile lor ca pe o balegă de bou.

18 Argintul lor şi aurul lor
nu-i vor putea scăpa în ziua mâniei Domnului,
iar de focul geloziei Lui
se va topi întreg pământuln;
că grabnică nimicire va aduce
peste toţi cei ce locuiesc pământul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.