×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Avacum

Capitolul 3

Psalmodia profetului Avacum.

1 Rugăciunea profetului Avacum, cu cântec de strunea:

2 Doamne, auzit-am auzul Tău şi m’am temut,
înţeles-am lucrurile Tale şi m’am înspăimântat.
În mijlocul a două făpturi vii Te vei cunoaşte,
cunoscut vei fi când anii se vor apropia,
când va veni vremea Te vei arăta;
când sufletul meu se va tulbura,
Tu întru mânie Îţi vei aminti de milăb.

3 Dumnezeu va veni din Temanc
şi Cel-Sfânt, din muntele cel cu umbra deasă.Popas
Laudele Lui acoperit-au cerurile
şi de lauda Lui este plin pământul.

4 Şi strălucirea Lui va fi ca lumina;
putered se află’n mâinile Lui
şi a făcut iubirea puternică a tăriei Lui.

5 Cuvânt va merge înaintea feţei Sale,
urmele Sale vor ieşi în câmp;

6 El S’a oprit, pământul s’a clătinat,
El a privit, şi neamurile s’au topit,
munţii’ntru silă s’au zdruncinat
şi veşnicele dealuri s’au topit
sub veşnicele Lui călătorii.

7 În tulburare am văzut
corturile Etiopienilor;
locaşurile din ţinutul Madian,
şi ele se vor spăimânta.

8 O, Doamne,
în râuri oare Tu Te-ai mâniat?
în râuri oare Ţi-ai aprins urgia?
în mare Te-ai pornit să iei cu-asalt?
Că Tu pe caii Tăi ai călărit
şi mântuire-i călăria ta.

9 Cu vrere arcul Ţi-l vei încorda
cu faţa către sceptre, zice Domnul.Popas
Ţinutul râurilor fi-va sfâşiat.

10 Popoarele Te vor vedea
şi fi-vor în durere;
în risipire apele curgerilor Lui.
Adâncul vocea lui şi-a ridicat-o:
înaltul nălucirilor din el.

11 Soarele s’a ridicat
şi luna a rămas în rânduiala ei;
săgeţile Tale vor merge’n lumină,
în lucirea fulgerului armelor Tale.

12 Cu înfricoşare vei împuţina pământul
şi’ntru mânie vei surpa neamurile.

13 Ieşit-ai pentru mântuirea poporului Tău,
ca să-l mântuieşti pe unsul Tău.
Moarte-ai pus pe capetele nelegiuiţilor,
pân’ la grumaz le-ai ridicat lanţurile.Popas

14 Tăiat-ai întru uimire capetele celor puternici,
întru aceasta se vor cutremura;
zăbalele şi le vor rupe
ca săracul care mănâncă pe furiş.

15 Şi Ţi-ai făcut caii să intre în mare,
tulburând ape multe.

16 Am privegheat, şi inima mi s’a înspăimântat
de glasul rugăciunii buzelor mele;
cutremur mi-a intrat în oase
şi’ntru mine mi s’a tulburat felul de a fi;
în ziua necazului mă voi odihni,
ca să mă urc la poporul înstrăinării melee.

17 Că smochinul nu va rodi
şi roade nu vor fi în vii;
truda măslinului va fi înşelare,
câmpurile hrană nu vor da;
oile şi-au părăsit păşunea,
boi lângă iesle nu mai sunt.

18 Dar eu întru Domnul mă voi bucura,
de Dumnezeu, Mântuitorul meu, mă voi veseli.

19 Domnul Dumnezeu e puterea mea
şi-mi va întări paşii s’ajungă la’mpliniref.
El mă urcă deasupra înălţimilorg,
ca eu să biruiesc întru cântarea Luih.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.