×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Naum

Capitolul 3

Încă o vedenie despre căderea Ninivei. Cetatea piere, profetul jubilează.

1 O, tu, cetate a vărsărilor de sânge,
tu, mincinoasă pe de-a’ntregul,
tu, doldora de nedreptate:
nu vei ajunge prada să ţi-o pipăia!…

2 Sunete, zgomote: bice pocnesc,
roţile duduie,
caii’n fugă nechează,
carele huruie,

3 călăreţii sar în şei,
săbiile scânteiază,
armele fulgeră
în geamătul mulţimii de răniţi
şi-al grelelor căderi.
Şi nici un capăt neamurilor ei,
dar trupurile lor se vor slăbi

4 după atâta desfrânare
a ei, frumoasa desfrânată
şi veselă’n plăceri
şi iscusită’n farmece,
cea care vinde neamuri cu desfrâul
şi triburi cu-ale ei fermecăturib.

5 Iată că Eu îţi stau chiar împotrivă
– Domnul grăieşte, Atoateţiitorul –
şi’n faţa ta te-oi dezveli la poale
şi’n faţa neamurilor toate
ruşinea îţi voi arăta-o,
şi’mpărăţiilor ocarac.

6 Şi-asupra ta voi arunca cu scârnă,
da, pe potriva scârnăviei tale,
şi pildă te voi face tuturor.

7 Şi fi-va că acel ce te-o vedea
îşi va pleca vederea dinspre tine
şi va şopti:
„O, ticăloasa de Ninive,
cine va plânge după ea?
unde-am să-i aflu mângâiere?…”.

8 O, pregăteşte-ţi porţie
şi struna ţi-o înstrună
şi pregăteşte porţia lui Amond,
cea care locuieşte’n râuri
şi’mprejmuită e de apă,
a cărei stăpânire este marea
şi ale cărei ziduri, apa,

9 a căreia tărie-i Etiopia
şi chiar Egiptul,
a cărei fugă n’are nici un capăt,
de vreme ce-o ajută Libieniie

10 Dar ea printre străini va fi’n robief;
pe pruncii ei îi vor trânti’n ţărână
la începutul căilor ei toate;
şi sorţi vor arunca
asupra-a tot ce are ea mai scump,
şi nobilii ei toţi vor fi legaţi în lanţuri.

11 Iar tu ai să te’mbeţi
şi fi-vei tu dispreţuită
şi aşezare-ţi vei căta de la duşmani.

12 Şi toate ale tale’ntărituri
sunt ca smochinii care-şi au şi paznici:
că dacă-i scuturi,
ei cad în gura celui ce mănâncă.

13 Iată,
poporul tău în tine e-aşa precum femeile:
de s’or deschide’n faţă cu duşmanul,
şi porţile se vor deschide, ale ţării,
şi focul îţi va mistui zăvoarele.

14 Hai, scoate-ţi apă, s’o ai la’mpresurare,
aşază-ţi bine’ntăriturile
şi intră’n lut şi calcă-l jos cu paie
şi fă-l mai tare decât cărămidag!…

15 Acolo focul te va mistui
şi sabia te-o nimici de tot:
te va mânca precum lăcusta,
strivită vei fi jos ca o omidă.

16 Ţi-ai înmulţit negustoriile
pân’ dincolo de stelele din cer:
omida le-a’ncolţit şi a zburat.

17 Ca greierele ţi-a sărit adunătura
şi ca lăcusta ce se suie
pe gard în ziua friguroasă:
că soarele a răsărit,
ea a zburat,
şi locul nu şi-l mai cunoaşte;
vai lor!

18 Păstorii tăi au dormitath,
iar regele Asiriei ţi-a adormit vitejiii;
poporul tău s’a dus în munţi
şi nimeni nu era ca să-i aştepte.

19 Nu-i vindecare vânătăii tale,
te doare rana’n umflătura ei.
Şi toţi cei care-au auzit de tine
din palme vor plesni’mpotrivă-ţi;
căci peste cine oare n’a trecut,
fără’ncetare, răutatea taj?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.