×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Naum

Capitolul 2

Vestirea mântuirii. Împotriva leului din Asur.

1 Iată pe munţi picioarele celui ce binevesteşte,
ale celui ce vesteşte pacea!
O, Iudo, serbează-ţi serbările,
plineşte-ţi făgăduinţele,
că nu vor mai trece prin tine să te
îmbătrânească;
s’au sfârşit, au pierita!

2 Cel ce’ndeobşte scoate din necaz
ţi s’a urcat, suflând, în faţăb.
Veghează-ţi calea,
întăreşte-ţi mijlocul,
îmbărbătează-te’n putere!

3 (Căci Domnul a’ntors mândria lui Iacob,
ca şi mândria lui Israel;
că aceia-i scuturaseră,
pe ei şi viţele lor)c.

4 Stricatu-le-am armele puterii’ntre neamuri:
bărbaţii puternici hohotind în flăcări,
frânele carelor lor atunci când se gătesc
şi călăreţii fremătând pe drumuri.

5 Şi carele de luptă se vor învălmăşi
şi ele între ele se vor ciocni pe uliţi;
înfăţişarea lor: ca flăcările focului,
ca fulgere ce-aleargă prin văzduh.

6 Mai-marii lor vor sta cu gându’n cumpeni
şi ziua vor fugi
şi’n fuga lor vor osteni;
şi-atunci vor alerga la ziduri
să-şi pregătească apărarea…

7 Dar porţile cetăţii s’au deschis
şi casele regeşti s’au prăbuşit

8 şi s’a văzut din ce erau făcuted;
ea a fost dusăe,
iar slujnicele ei
duse erau ca nişte porumbiţe
gemând în inimile lor.

9 Iar cât despre Ninive:
Apele ei, ca apa’n scăldătoaref;
iar eig fugeau şi nu stăteau
şi nimeni nu era ca să privească.

10 Argintu-l jefuiau,
şi aurul îl jefuiau,
comoara ei nu-şi mai dădea de capăt;
cu ea se’mpovărau
mai abitir decât încărcătura
din vasele ei toate, cele scumpe.

11 Scuturătură, îmbrânceală, vălmăşag
şi frângere de inimă;
genunchii se slăbesc,
prin şoldurile toate trec dureri,
iar faţa fiecăruia
e ca un ciob de oală arsăh.

12 Unde-i culcuşul leilor?
unde-i păşunea puilor de leu?
şi unde oare s’a dus leul
ca să se vâre-acolo puiul leului?
nu-i nimeni să mi-l sperie?…

13 De-ajuns prădat-a leul pentru puii săi,
şi pentru leii săi a sugrumat
şi vizuina şi-a umplut-o cu vânat
şi locul de sălaş cu jaf.

14 Iată că Eu îţi stau chiar împotrivă
– Domnul grăieşte, Atoateţiitorul –
şi gloata ţi-o voi arde’n fumegări
şi leii tăi vor fi mâncaţi de sabie
şi prada ta de pe pământ voi nimici-o;
iar faptele pe care le-ai făcut
vor fi pentru auzul nimănui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.