×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Naum

Capitolul 1

Mânia Domnului. Profeţìi despre Iuda şi Ninive.

1 Profeţie asupra Niniveia. Cartea vedeniei lui Naum cel din Elcoş.

2 Dumnezeu este gelos
şi Domnul Se răzbunăb;
Domnul Se răzbună cu mânie
Domnul Se răzbună pe vrăjmaşii Săi
şi-i nimiceşte pe potrivnici.

3 Domnul e îndelung-răbdător
şi mare-I este tăria
şi pe cel vinovat nu-l va lăsa Domnul
nepedepsit;
calea Sa e’n capătul drumului şi’n vârtejc,
norii sunt pulberea de sub picioarele Lui.

4 El ceartă marea şi o usucă
şi toate râurile le seacă;
Vasanul şi Carmelul s’au pipernicit,
florile Libanului s’au veştejitd.

5 Munţii se cutremură de El,
dealurile se clatină,
pământul s’a’ngrozit de faţa Lui –
toată lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea.

6 Cine va putea să-I îndure mânia?
şi cine va sta înaintea aprinderii mâniei Sale?:
mânia Lui topeşte regatee
şi pietrele de dinainte-I se sfărâmă.

7 Domnul e bun cu cei ce-L cheamă în ziua
necazului
şi-i cunoaşte pe cei ce se tem de El,

8 dar cu potop nimicitor îi va sfârşif
pe cei ce se ridică împotrivă-I,
iar pe vrăjmaşii Săi
întunericul îi va fugări.

9 Ce puneţi voi la cale împotriva Domnului?
El va face’ntru totul un sfârşit:g
răzbunarea Lui nu va lovi cu necaz
de două ori în acelaşi timp.

10 Că eih pân’ la tălpi vor fi despuiaţi
şi mistuiţi ca un lujer învârtit pe harac
şi ca o trestie uscată de istov.

11 Din tinei ieşi-va un gând împotriva Domnului,
rele sfătuind împotrivă-I.

12 Aşa grăieşte Domnulj,
Cel ce stăpâneşte peste ape multe:
Aşa vor fi îndepărtaţi,
şi geamătulk nu se va mai auzi!

13 Şi acum, sfărâma-voi toiagull său de deasupră-ţi
şi lanţurile talem le voi rupe.

14 Şi Domnul va porunci pentru tinen:
Sămânţă din numele tău nu se va mai semăna;
din casa dumnezeului tău
voi nimici chipurile cioplite şi pe cele turnate
şi ţi le voi pune în mormânt,
că sunt grăbite…

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.