×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Miheia

Capitolul 2

Despre oameni hrăpăreţi şi cârmuitori nedemni. Făgăduinţa mântuirii.

1 Pus-au la cale tulburări
şi numai rele-au săvârşit
în aşternuturile lor;
odată cu venirea zilei,
atunci le săvârşeau,
că mâinile spre Dumnezeu
nu şi le-au ridicata.

2 Ţarini pofteau
şi pe săraci îi jefuiau
şi asupreau familii;
pe om îl jefuiau şi casa lui,
pe om şi moştenirea lui.

3 De-aceea, aşa grăieşte Domnul:
Iată,
Eu rele pun la cale’mpotriva-acestui neam,
din care nici că veţi putea
grumajii să vi-i ridicaţi
şi să umblaţi cu pasul drept,
căci vremea este rea.

4 În ziua-aceea
o pildă se va da’mpotriva voastră
şi plângere se va cânta plângând:
„În mare necaz am ajuns:
partea poporului meu s’a măsurat cu funia
şi nimeni nu era ca să-l oprească
ori să-l abată;
ogoarele voastre-au fost împărţiteb.

5 De-aceea voi pe nimeni n’o s’aveţi
s’arunce-o funie pentru partea voastră
în obştea Domnului”.

6 Nu lăcrimaţi plângând,
şi nici o tânguire pentru-acestea,
căci El nu-Şi leapădă mustrările,

7 El, Cel ce zice: „Casa lui Iacob
L-a mâniat pe Duhul Domnului”;
nu ale Lui sunt oare aceste izvodiric?
cuvintele Lui oare nu-s drepte pentru El?
şi nu după dreptate croitu-şi-au un drum?

8 Dar mai’nainte vreme poporul Meu prin vrajbă
s’a ridicat cu faţa’mpotriva păcii Lui;
iar ei l-au jupuit de piele,
să spulbere nădejdea din cleştele războiului.

9 De-aceea: cei ce astăzi Îmi cârmuiesc poporul
zvârliţi vor fi afară
din casele în care trăiesc în desfătări;
din pricina-a tot răul pe care-l izvodesc,
de-aceea-au fost zvârliţi.
Apropiaţi-vă de munţii cei veşnici!

10 Ridică-te şi pleacă,
de vreme ce aceasta nu-ţi poate fi odihnă;
necurăţia voastră: din ea v’aţi nimicit;

11 voi aţi fugit când nimeni nu vă gonea din urmă;
din duhul tău s’a plămădit minciuna;
ea ţi-a picat în vin şi’n băutură.
Dar fi-va că din ea, din picătura
poporului acesta

12 o să se-adune Iacob cu toţi ai lui, iar Eu
voi aştepta să-Mi vină în braţe rămăşiţa
lui Israel. Voi face
ca ei să se întoarcă’mpreună, la un loc,
ca oile la strungă,
ca turma ce se-adună, la mijloc, în saivan.
Se vor grăbi să fugă de jos, de printre oameni:

13 trecut-au prin spărtură pe drumul cel mai scurt,
trecut-au şi prin poartă şi au ieşit din ea;
ieşitu-le-a’nainte şi El, Regele lor,
şi Domnul îi va paşte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.