×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Miheia

Capitolul 1

Prevestiri asupra Iudeii şi Samariei.

1 Şi a fost cuvântul Domnului către Miheia Moreşetula în zilele lui Iotam, Ahaz şi Iezechia, regii lui Iuda, despre ceea ce a văzut el asupra Samariei şi Ierusalimului.

2 Auziţi, voi, popoare, cuvintele
şi să ia aminte pământul
şi toţi cei ce se află pe el!;
şi Domnul Dumnezeu fi-va mărturie printre voib,
Domnul din casa Lui cea sfântăc.

3 Că, iată, Domnul va ieşi din locul Său
şi Se va pogorî
şi Se va sui pe înălţimile pământului.

4 Munţii sub El se vor cutremura
şi văile se vor topi precum ceara la faţa focului
şi ca apa ce se rostogoleşte pe povârniş.

5 Toate acestea,
din pricina necredinţeid lui Iacob
şi a păcatului casei lui Israel.
Care-i necredinţa lui Iacob?:
Oare nu-i Samaria?
Şi care-i păcatul casei lui Iuda?:
Oare nu-i Ierusalimul?

6 Samaria o voi face
colibă a poamelor câmpuluie,
răsadniţă de vief,
şi-i voi surpa Eu pietrele’n prăpastie
şi temeliile i le voi descoperi.

7 Şi chipurile ei cele cioplite le voi sfărâmag
şi toate agoniselile ei le voi arde cu foc;
şi idolii ei îi voi nimici;
că din plata desfrânării a adunat
şi din plata desfrânării a înapoiath.

8 De-aceea va plânge şi se va tângui,
desculţă va umbla şi goalăi
tânguindu-se ca balaurii
şi jelindu-se ca fetele sirenelorj.

9 Căci rana ei i s’a lărgit
– fiindc’ a ajuns până la Iuda
şi a atins chiar poarta poporului Meu,
chiar pân’la Ierusalim.

10 Voi, cei din Gatk, nu vă trufiţi,
voi Enachimil,
casa căzută n’o zidiţi din râset,
ci râsetul vi-l presăraţi cu pulberim.

11 Cea care şade’n Senaarn
– cetăţile cu bine locuindu-şi –
nu a ieşit să plângă casa
lipită de a ei;
rana durerii primi-va de la voi.

12 Cine-a’nceput să-i facă bine
acelei ce’n durere locuieşte?
că rele coborât-au de la Domnul
peste porţile Ierusalimului:

13 tropot de care şi de călăreţi.
Cea care locuieşte’n Lachiş,
ea este’ncepătoarea
păcatului fiicelor Sionului:
că’n tine-au fost aflate
necredinţele lui Israel.

14 De-aceea El va face
s’ajungă-acei pe care-i va trimite
până la stăpânirea Gatului:
case pustii,
deşarte le vor fi regilor lui Israel

15 pân’ce moştenitori îţi vor aduce
ţie, celei ce locuieşti în Lachiş;
moştenirea va atinge Adulamul
slava fiicei lui Israel.

16 Rade-te şi tunde-te
pentru iubiţii fii ai tăi,
lăţeşte-ţi pleşuviao ca vulturul,
căci robi s’au dus din tine!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.