×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Amos

Capitolul 7

Trei vedenii ale profetului; conflictul său cu Amasia şi izgonirea din Betel.

1 Aşa mi-a arătat Domnul Dumnezeu:
Şi, iată,
prăsilă de lăcuste venind din Răsărita!
Şi, iată, o omidă: era regele Gogb!

2 Şi fi-va că la urmă, adică după ce
va fi mâncat el iarba pământului, am zis:
– O, Doamne, fie-Ţi milă, o, Doamne!
Cine-l va ridica pe Iacobc?,
că-i micşorat la număr.

3 Doamne, să-Ţi pară rău de asta!…
– Nu, asta nu va fi! zice Domnuld.

4 Aşa mi-a arătat Domnul Dumnezeu:
Şi, iată, Domnul Domn
chemat-a judecată prin foc
şi-a mistuit adâncul necuprins
şi-a mistuit ce-i partea Domnuluie.

5 Şi-am zis: – O, Doamne,
Te rog eu, Doamne, încetează!
Cine-l va ridica pe Iacob?,
că-i micşorat la număr.

6 Doamne, să-Ţi pară rău de asta!…
– Nici asta nu va fi! zice Domnul.

7 Aşa mi-a arătat Domnul:
Şi, iată,
bărbat şezând pe zidul de diamant;
şi’n mâna lui, diamant.

8 Şi mi-a zis Domnul: – Amos, tu ce vezi?
Şi-am zis: – Diamant. Iar Domnul mi-a grăit:
– Iată, Eu pun Diamant
în mijlocul poporului Meu Israel.f
De-acum nu voi mai trece peste el:

9 altarele de râsg vor fi stricate
şi vor pieri în Israel
ascunşii paşi ai şoaptelor păgâneh,
iar împotriva casei lui Ieroboam
Mă voi scula cu sabie.

10 Atunci Amasia, preotul Beteluluii, a trimis la Ieroboam, regele lui Israel, zicând: „Amos lucrează uneltiri împotriva ta, în chiar mijlocul casei lui Israel; nu va putea pământul să-i sufere toate vorbele. 11 Că aşa grăieşte Amos: «Ieroboam va muri de sabie, iar Israel va fi dus în robie de pe pământul său»”. 12 Şi i-a zis Amasia lui Amos: „Tu, văzătorulej, du-te; strămută-te în ţara lui Iuda, şi acolo să trăieşti, şi acolo vei profeţi; 13 dar în Betel nu vei mai profeţi, căci el e locul cel sfânt al regelui şi casak regatului”. 14 Iar Amos a răspuns şi i-a zis lui Amasia: „Eu nu eram profet, nici fiu de profet, ci eram păstor de capre, – scuturând dude. 15 Dar Domnul m’a luat de la turmă; şi mi-a zis Domnul: «Du-te şi profeţeşte asupra poporului Meu Israel!». 16 Şi acum, auzi cuvântul Domnului! Tu zici:
«Nu profeţì asupra lui Israel, ca să nu stârneşti tulburare împotriva casei lui Iacob!»

17 De aceea, aşa grăieşte Domnul:
Femeia ta se va desfrâna în cetatel,
iar fiii şi fiicele tale de sabie vor cădea;
şi pământul tău cu funia va fi măsurat;
tu vei muri în pământ necuratm,
iar Israel va fi dus rob în afara ţării lui;
aşa mi-a arătat mie Domnul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.