×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Amos

Capitolul 6

Ameninţări asupra celor mândri şi dezmierdaţi.

1 Vai celor ce urăsc Sionul
şi-şi pun nădejdea’n muntele Samariei!
Cules-au ce-aveau neamurile’n frunte
şi au intrat în ei-înşişia.

2 O, casa lui Israel,
treceţi cu toţii la Calani
şi de acolo treceţi la Hamat
şi coborâţi de-acolo la Gatul Filistenilor
– cele mai tari din toate aceste regate –
şi vedeţi dacă hotarele lor
sunt mai largi decât hotarele voastreb.

3 Voi, cei ce vă apropiaţi ziua cea rea:
cei ce se apropie şi se ating
de sâmbetele mincinoasec,

4 cei ce dorm în paturi de fildeş
şi se dezmiardă’n aşternuturile lor,
cei ce mănâncă iezi din turme
şi viţei de lapte din mijlocul cirezilor,

5 cei ce bat din palme la sunetul ţimbalelor
(ei au crezut că ele-s pe vecie,
iar nu că-s trecătoare);

6 cei ce beau vinul strecurat
şi cu uleiuri fragede se ung
şi cărora nu le păsa
de prăbuşirile lui Iosifd.

7 Acum – şi de aceea – robi vor fi,
ei, cei plecaţi din creştetul puterii,
şi luat va fi pe’ntotdeauna
nechezul cailor din Efraim.

8 Că Domnul S’a jurat pe Sine-Însuşi
– grăieşte Domnul,
Atoateţiitorul Dumnezeu –:
Dac’am urât trufiile lui Iacob,
şi ţările dintr’însul le-am urât;
de-aceea Eu voi nimici cetatea
cu toţi cei ce’nlăuntru locuiesc.

9 Doar zece într’o casă de-ar rămâne,
şi-aceia vor muri.

10 Dar cei rămaşi vor fi lăsaţi la urmă
şi rudele s’or agăţa de ei
şi-i vor sili
să scoată oasele din casă.
Şi capilor din casă li s’o zice:
– Mai este cineva cu tine?
Şi-o zice-acela: – Nimeni altul!
Şi-acela îi va zice: – Taci,
ca nu cumva să-ţi iasă de pe buze
numele Domnuluie!

11 Că, iată, Domnul porunceşte:
va bate casa mare cu spărturi
şi pe cea mică cu surpărif.

12 Aleargă oare caii’n stâncărie?
se ţin să nu necheze între iepe?
Că’n calea voastră judecata
nu-i judecată, ci mânie,
iar roadele dreptăţii
le-aţi prefăcut în fruct amarg,

13 voi, cei pe care nici o vorbă
nu poate să vă’nveseleascăh;
voi, cei ce ziceţi: – Nu-i aşa
că noi prin noi avem puterea?…

14 De-aceea, iată, o, casa lui Israel
– El, Domnul zice, Atoateţiitorul –:
Eu peste voi am să ridic un neami
şi-acela vă va asupri
să nu pătrundeţi, din Hamat
pân’ la pârâul din Arabaj.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.