×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Amos

Capitolul 4

Femeile din Samaria. Pedepse asupra lui Israel. Laudă Domnului.

1 Auziţi cuvântul acesta,
voi, juninci din ţinutul Vasanuluia
ce vă aflaţi în muntele Samariei,
voi, cele ce-l asupriţi pe sărac
şi-l călcaţi în picioare pe cel lipsit,
voi, cele ce ziceţi stăpânilor voştri:
– Daţi-ne să bem!

2 Domnul Se jură pe lucrurile Lui sfinte
că, iată, peste voi veni-vor zile
când vă vor lua cu arme
şi când nimicitori învăpăiaţi
îi vor zvârli pe cei ce sunt cu voi
în clocotul cazanelor încinse.

3 Şi veţi fi scoase goale
una cu alta faţă’n faţă
şi astfel fi-veţi aruncate
pe muntele Hermonuluib,
zice Domnul.

4 Venit-aţi la Betel şi aţi păcătuit
şi-aţi înmulţit păcatul în Ghilgal
şi dimineaţa v’aţi adus prinoasele
şi, la trei zile, zeciuielilec.

5 Şi legea au citit-o afară
şi au chemat la mărturisiri de obşte:
– O, spuneţi cu glas tare
că pe acestea le-au iubit fiii lui Israel!,
zice Domnul.

6 Şi vă voi da strepezire dinţilord
în toate cetăţile voastre
şi lipsă de pâine
în toate locurile voastre,
dar voi nu v’aţi întors la Mine,
zice Domnul.

7 Şi ploaia v’am oprit-o cu trei luni
’nainte de-a începe secerişul:
şi ploaie va veni peste-o cetate
şi nu va fi să plouă peste alta;
o parte va fi udă,
iar partea fără ploaie s’a uscat.

8 Două sau trei cetăţi
s’or aduna la o cetate să bea apă
şi apa nu le va ajunge,
dar voi nu v’aţi întors la Mine,
zice Domnul.

9 Cu vipie şi cu mălură v’am lovit,
iar voi v’aţi înmulţit grădinile
şi viile, smochinii şi măslinii
şi le-a mâncat omida,
dar voi nu v’aţi întors la Mine,
zice Domnul.

10 Trimis-am moarte peste voi
cum o făcusem în Egipt,
iar pe feciorii voştri
cu sabia i-am omorât
la cot cu caii voştri de poprealăe;
şi’ntru mânia Mea
foc am adus în taberele voastre,
dar nici aşa nu v’aţi întors la Mine,
zice Domnul.

11 V’am prăpădit aşa cum Dumnezeu
a prăpădit Sodoma şi Gomora;
eraţi ca un tăciune scos din foc,
dar nici aşa nu v’aţi întors la Mine,
zice Domnul.

12 De-aceea, Israele, Eu astfel îţi voi face;
dar fiindcă astfel îţi voi face,
găteşte-te, o, Israele,
să-L chemi pe Dumnezeul tău.

13 De-aceea, iată, Eu sunt
Cel ce’ntăreşte tunetul
şi vântului îi dă alcătuire
şi Cel ce oamenilor li-L vesteşte
pe Unsul Săuf,
şi zorile le face, şi’ntunericul,
Cel ce Se’nalţă pe deasupra
a tot ce e’nălţime pe pământ:
numele Lui e Domnul,
Atoateţiitorul Dumnezeu!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.