×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Amos

Capitolul 3

Alegere şi pedeapsă. Lucrarea lui Dumnezeu. Profeţie asupra Samariei.

1 Ascultaţi cuvântul acesta pe care Domnul l-a grăit împotriva voastră, casa lui Israel, şi împotriva întregii familiia pe care Eu am scos’o din ţara Egiptului, zicând:

2 Eu doar pe voi v’am cunoscut din toate
familiile pământului;
de aceea Eu pe voi Mă voi răzbuna pentru
toate păcatele voastre.

3 Călători-vor oare doi oameni împreună
de nu se vor cunoaşte?

4 Răcni-va oare leul din tufărişul său
de n’ar avea vânat?
Puiul de leu, el oare
şi-ar slobozi el glasul din ascunzişul său
de n’a răpit ceva?

5 Dar pasărea, ea oare
cădea-va la pământ
de n’ar fi păsărar?
Dar laţul, fi-va oare
întins pe jos, degeaba,
de n’ar fi să se prindă
ceva în el?

6 Suna-va trâmbiţa’n cetate
făr’ca poporul să tresară?
fi-va’n cetate suferinţă
pe care n’a lucrat-o Domnulb?

7 Căci Domnul Dumnezeu nimic nu face
de nu-Şi descoperă învăţătura
spre robii Săi, profeţii.

8 Răcnit-a leul: cine nu tresare?
Grăit-a Domnul Dumnezeu:
cine nu va profeţic?

9 Vestiţi-o’n ţări, printre Asirieni,
şi’n ţările Egiptului, şi ziceţi:
Adunaţi-vă în muntele Samariei
şi vedeţi în mijlocul ei
multe lucruri minunate
şi asuprirea care este’n ea!

10 Ea n’a ştiut ce lucruri
veni-vor împotriva ei,
– zice Domnul –
nici chiar aceia ce-şi adună
comori de nedreptăţi şi jafuri
în ţările lord.

11 De-aceea zice Domnul Dumnezeu:
O, Tirule, pământul tău
pustiu va fi de juru-ţi împrejur,
tăria ta, culcată la pământ,
ţările tale, jefuite.

12 Aşa grăieşte Domnul:
Aşa precum păstorul scoate
din gura leului două şolduri
sau o bucată de ureche,
tot astfel vor fi scoşi fiii lui Israel
cei ce locuiesc în Samaria
– având în faţă un [alt] neam –
şi în Damasce.

13 Voi, preoţi, auziţi
şi daţi-i mărturie casei lui Iacob
– zice Domnul Atotţiitorul –;

14 că’n ziua când îl voi pedepsi pe Israel
pentru toate păcatele ce-i stau deasupra
şi când voi pedepsi altarele din Betelf
şi coarnele altarului vor fi zdrobite
şi vor cădea la pământ,

15 atunci voi face una şi voi bate
casa de iarnăg peste cea de vară
şi casa cea de fildeş fi-va nimicită
şi multe alte case – zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.