×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Amos

Capitolul 2

Preziceri asupra încă unui neam învecinat, ca şi asupra lui Israel şi Iuda.

1 Aşa grăieşte Domnul:
Pentru cele trei păcate ale lui Moaba
şi pentru cele patru
Eu nu-l voi face să-şi revină,
de vreme ce au ars pân’la cenuşă
oasele regelui Idumeiib.

2 Şi voi trimite foc peste Moab
şi el va mistui temeliile cetăţilor lui;
şi va pieri Moab în neputinţă
cu vaiere şi strigăte de corn.

3 Voi nimici în el judecătorulc,
iar pe mai-marii lui
cu el deodată îi voi nimici,
zice Domnul.

4 Aşa grăieşte Domnul:
Pentru cele trei păcate ale fiilor lui Iuda
şi pentru cele patru
Eu nu-i voi face să-şi revină,
de vreme ce ei au lepădat legea Domnului
şi nu i-au păzit poruncile
şi s’au lăsat înşelaţi de idolii lord
pe care ei înşişi i-au făcut
şi pe-ale căror urme
umblaseră chiar şi părinţii lore.

5 Şi voi trimite foc asupra Iudeii
şi el va mistui temeliile Ierusalimului.

6 Aşa grăieşte Domnul:
Pentru cele trei păcate ale lui Israel
şi pentru cele patru
Eu nu-i voi face să-şi revinăf,
de vreme ce pe omul drept
ei l-au vândut pentru argint
şi pe sărman pentru sandale,

7 să calce astfel pe ţărână
şi pe săraci să-i bată’n cap cu pumnii;
şi calea umiliţilor au abătut-o;
şi fiu şi tată au intrat
la una şi aceeaşi desfrânată
ca să pângărească numele Dumnezeului lor.

8 Şi hainele şi le-au legat cu funii
făcând perdele-aproape de jertfelnic
şi beau ei vin agonisit
din falsa’nvinuire-a celui dreptg
în casa Dumnezeului lor.

9 Cu toate-acestea, Eu l-am izgonit
pe Amoreu de dinaintea lor
– a cărui înălţime îi era
ca înălţimea cedrului
şi care-avea tărie de stejar –
şi roada i-am uscat-o de deasupra
şi dedesubtu-i, rădăcinile.

10 Şi Eu v’am scos din ţara Egiptului
şi timp de patruzeci de ani
v’am fost Eu călăuză prin pustie
pentru ca voi să moşteniţi
pământul Amoreilor.

11 Şi Eu am luat din fiii voştri
să fie ei profeţi
şi din tinerii voştri
să fie ei sfinţiţi.
Acestea, oare, nu sunt ele-aşa,
o, fii ai lui Israel?
zice Domnul.

12 Dar voi îi adăpaţi cu vin
pe cei sfinţiţi ai Mei
şi daţi profeţilor porunci, zicând:
«Să nu proorociţi!»

13 De-aceea, iată, Eu răstorn sub voi
aşa cum este răsturnat
un car cu trestie’ncărcath:

14 Alergătorul fuga şi-o va pierde,
puternicul nu-şi va păstra tăria,
războinicul nu va scăpa cu viaţă;

15 arcaşul nu va ţine piept,
cel sprinten nu va trece de capcană
iar cel din şa nu va scăpa cu viaţă;

16 nu s’o afla cel tare’ntru cei tari
şi va fugi cel gol în ziua-aceea,
zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.