×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Amos

Capitolul 1

Preziceri asupra a cinci neamuri învecinate cu Israel.

1 Cuvintele lui Amos, cele ce i s’au făcuta în Acarimul din Tecoab, pe care el le-a văzut asupra Ierusalimului în zilele lui Ozia, regele lui Iuda, şi în zilele lui Ieroboam, fiul lui Ioaş, regele lui Israelc, cu doi ani înainte de cutremurd.

2 Şi a zis:
„Grăit-a Domnul din Sion,
glasul Şi l-a ridicat din Ierusalim;
păşunile păstorilor au plâns,
vârful Carmelului s’a uscate”.

3 Zis-a Domnul:
„Pentru cele trei păcate ale Damasculuif
şi pentru cele patru
Eu nu-l voi face să-şi revină.
De vreme ce ei
tăiat-au cu ferăstraie de fier
femeile însărcinate din Galaadg,

4 foc voi trimite peste casa lui Hazael
şi va mistui temeliile lui Ben-Hadad

5 şi voi zdrobi zăvoarele Damascului
şi-i voi stârpi pe cei ce locuiesc în câmpia Aven
şi voi tăia’n bucăţi un trib din oamenii
Haranului,
iar vestitul popor al Siriei va fi dus în robie,
zice Domnul.

6 Aşa grăieşte Domnul:
Pentru cele trei păcate ale Gazeih
şi pentru cele patru
nu-i voi face să-şi revină,
de vreme ce ei au robit robimea lui Solomon
ca s’o zăvorască în Idumeea.

7 Şi voi trimite foc pe zidurile Gazei
şi el îi va mistui temeliile.

8 Şi-i voi stârpi pe cei ce locuiesc în Aşdod
şi voi tăia’n bucăţi un trib din Ascalon
şi-Mi voi întinde mâna’mpotriva Ecronului,
iar cei rămaşi dintre Filisteni vor pieri,
zice Domnul.

9 Aşa grăieşte Domnul:
Pentru cele trei păcate ale Tirului
şi pentru cele patru
Eu nu-i voi face să-şi revină,
de vreme ce-au închis robimea lui Solomon
în Idumeea
şi nu şi-au amintit de legământul fraţilori.

10 Şi voi trimite foc pe zidurile Tirului
şi el îi va mistui temeliile.

11 Aşa grăieşte Domnul:
Pentru cele trei păcate ale Idumeii
şi pentru cele patru
Eu nu-i voi face să-şi revină,
de vreme ce cu sabie şi-a alungat el fratele
şi maică necinstit-aj pe pământ
şi a făcut din spaimă temei al mărturieik
şi furia şi-a păstrat-o scânteie pentru ceartă.

12 Şi voi trimite foc peste Teman
şi el va mistui temeliile zidurilor lui.

13 Aşa grăieşte Domnul:
Pentru cele trei păcate ale fiilor lui Amon
şi pentru cele patru
Eu nu-i voi face să-şi revină,
de vreme ce ei au spintecat
femeile însărcinate ale Galaadiţilor
spre a-şi lărgi hotarele.

14 Şi voi aprinde foc pe zidurile Rabei
şi el îi va mistui temeliile
cu strigăt în ziua războiului
şi clătinată fi-va’n ziua nimicirii;

15 şi regii ei vor merge în robie
cu preoţii şi cu mai-marii laolaltă,
zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.