×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Leviticul

Capitolul 27

Făgăduinţe şi zeciuieli.

1 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:

2 „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le:
– Când cineva I se va făgădui Domnului, preţul sufletului său să-l socoteşti astfela:

3 Preţul unui bărbat între douăzeci şi şaizeci de ani va fi de cincizeci de sicli de argint, după siclul sfânt; 4 iar dacă este femeie, preţul va fi de treizeci de sicli.

5 Dacă-i vorba de cineva între cinci şi douăzeci de ani, preţul va fi de douăzeci de sicli pentru bărbat şi zece sicli pentru femeie.

6 Dacă-i vorba de cineva între o lună şi cinci ani, preţul va fi de cinci sicli de argint pentru bărbat şi de trei sicli de argint pentru femeie.

7 De la şaizeci de ani în sus, preţul va fi de cincisprezece sicli de argint pentru bărbat şi zece sicli pentru femeie.

8 Iar dacă este sărac şi nu e’n stare să plătească preţul, va fi adus la preot şi-l va preţui preotul; preotul îl va preţui după mijloacele celui ce a făcut făgăduinţa.

9 Dacă însă va fi un animal din cele ce se aduc jertfă Domnului, tot ce se aduce Domnului va fi lucru sfânt; 10 el nu va fi înlocuit, nici unul bun cu unul rău, nici unul rău cu unul bun. Dacă cineva înlocuieşte un animal cu un altul, sfânt va fi şi animalul, şi înlocuitorul lui. 11 Dacă-i vorba de un animal necurat, din cele ce nu se aduc jertfă Domnului, animalul va fi adus la preot, 12 iar preotul îl va preţui de bun sau de rău; şi cum îl va preţui preotul, aşa va fi. 13 De va vrea cineva să-l răscumpere, atunci la preţul lui va adăuga o cincime.

14 Dacă cineva Îi va afierosib Domnului casa, preotul o va preţui de bună sau de rea; şi cum o va preţui preotul, aşa va rămâne. 15 Dacă cel ce şi-a afierosit casa va dori s’o răscumpere, atunci la preţul ei va adăuga argint o cincime, şi a lui va fi.

16 Dacă cineva Îi va afierosi Domnului o ţarină din moşia sa, preţuirea se va face după sămânţa cu care ea se seamănă: cincizeci de sicli de argint pentru o măsură de orz.

17 Dacă ţarina şi-o va afierosi în chiar anul jubileu, ea va rămâne la preţul ei. 18 Dar dacă-şi afieroseşte ţarina după anul jubileu, atunci preotul îi va socoti preţul după numărul anilor ce mai rămân până la anul jubileu, şi va scădea din preţul ei.

19 Dacă însă va vrea să-şi răscumpere ţarina cel ce a afierosit-o, atunci el va adăuga la preţul ei o cincime, şi a lui va rămâne. 20 Iar dacă el nu-şi răscumpără ţarina, ci o vinde altui om, atunci ea nu mai poate fi răscumpărată, 21 ci de’ndată ce va trece anul jubileu, ţarina va fi lucru afierosit Domnului aşa cum e o ţarină închinată; ea va deveni moşie a preotului.

22 Iar dacă cineva Îi va afierosi Domnului o ţarină cumpărată, care deci nu este din ţarinile moşiei lui, 23 preotul îi va socoti preţul deplin până la anul jubileu, iar acela va plăti preţul chiar atunci, în ziua aceea, ca afierosire Domnului. 24 În anul jubileu, ţarina se va întoarce la cel de la care fusese cumpărată şi care o avusese ca moşie’n stăpânirea lui. 25 Toate preţurile vor fi făcute după siclul sfânt; siclul să aibă douăzeci de gherec.

26 Totuşi, nimeni nu va putea să afierosească pe întâi-născuţii din animale, cei ce, ca întâi-născuţi, sunt ai Domnului: fie bou, fie oaie, al Domnului ested. 27 Iar de va fi dintre dobitoacele necurate, va putea fi răscumpărat după preţul lui, la care se va adăuga o cincime, şi va fi al celui ce-l răscumpără; iar de nu va fi răscumpărat, poate fi vândut la chiar preţul lui.

28 Tot ceea ce omul Îi va dărui Domnului din ceea ce are el fie om, fie dobitoc, fie ţarină din moşia sa nu se vinde şi nici nu se răscumpără. Toată dania cea sfântă, sfântă Îi este Domnului; 29 şi tot cel ce de la oameni a fost afierosit prin punere deoparte, acela nu poate fi răscumpărat, ci va fi dat morţiie.

30 Toată dijmaf pământului – fie din sămânţa ogorului, fie din roada pomilor – este a Domnului; sfântă Îi este Domnului. 31 Iar dacă cineva doreşte să-şi răscumpere dijma, la preţul ei va adăuga o cincime, şi a lui va fi.

32 Toată dijma din cirezi şi din turme, din tot ceea ce trece numărat pe sub toiagg, este afierosit Domnului; 33 ce e bun nu va fi înlocuit cu ce e rău, nici ce e rău cu ce e bun; dacă însă cineva îl înlocuieşte, atunci atât animalul înlocuit cât şi înlocuitorul său va fi lucru sfânt: nu vor putea fi răscumpăraţi”.

34 Acestea sunt poruncile pe care Domnul i le-a poruncit lui Moise pentru fiii lui Israel, pe muntele Sinai.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.