×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Leviticul

Capitolul 24

Sfeşnicul şi pâinile punerii-înainte. A numi numele Domnului. Legea talionului.

1 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:

2 „Porunceşte-le fiilor lui Israel să-ţi aducă untdelemn de măsline, curat şi limpede, pentru candele, ca să ardă sfeşnicul necontenit. 3 În faţa perdelei din cortul mărturiei, acolo îl vor aprinde Aaron şi fiii săi înaintea Domnului, ca să ardă’ncontinuu, de seara până dimineaţa. Aceasta-i lege veşnică’ntru neamurile voastre. 4 În sfeşnicul cel curat, acolo veţi arde candele înaintea Domnului, până dimineaţa.

5 Şi veţi lua făină curată şi veţi face din ea douăsprezece pâini; fiecare pâine va fi [făcută] din două zecimi [de efă]. 6 Şi le veţi pune pe două rânduri, câte şase pâini în rând, pe masa cea curată de dinaintea Domnului; 7 pe fiecare rând veţi pune tămâie curată şi sare, pentru ca’mpreună cu pâinile să fie spre pomenire înaintea Domnului. 8 În ziua odihnei le veţi pune de-a pururi înaintea Domnului din partea fiilor lui Israel; aceasta-i lege veşnică. 9 Ele vor fi ale lui Aaron şi ale fiilor săi, iar ei le vor mânca la loc sfânt, că preasfinte le sunt ele din ceea ce I se jertfeşte Domnului prin veşnic legământ”.

10 Iar fiul unei israelite, care însă’ntre Israeliţi era fiul unui egiptean, a ieşit în mijlocul fiilor lui Israel, şi fiul israelitei s’a luat la ceartă’n tabără cu un israelit. 11 Fiul israelitei a numit Numele pe numea şi L-a blestemat; şi a fost adus la Moise (iar numele mamei lui era Şelomit, fata lui Dibri, din neamul lui Dan). 12 Şi l-au pus sub pază, ca să-l judece după cum va porunci Domnul.

13 Atunci a grăit Domnul către Moise zicând:

14 „Scoate-l afară din tabără pe cel ce a rostit blestemul. Toţi cei ce au auzit să-şi pună mâinile pe capul lui, şi obştea’ntreagă să-l ucidă cu pietre. 15 Apoi grăieşte către fiii lui Israel şi spune-le: – Omul care-l va blestema pe Dumnezeu îşi va agonisi păcat. 16 Cel ce pe nume va numi numele Domnului, acela cu moarte să moară: obştea’ntreagă să-l ucidă cu pietre. Fie că-i venetic, fie că-i băştinaş, dacă pe nume va numi numele Domnului, acela să fie ucis.

17 De va lovi cineva un om şi acesta va muri, să fie omorât.

18 De va lovi cineva de moarte un dobitoc, acela să plătească viaţă pentru viaţă.

19 Dacă va vătăma cineva pe aproapele său: ce a făcut el, să i se facă şi lui, 20 frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; aşa cum l-a vătămat el pe altul, întocmai să i se facă şi lui. 21 Cel ce va lovi de moarte un om, cu moarte va fi ucis. 22 O singură dreptate să aveţi, atât pentru cel străin cât şi pentru băştinaş; Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!”

23 Moise le-a grăit apoi fiilor lui Israel: iar ei l-au scos afară din tabără pe cel ce blestemase şi l-au ucis cu pietre. Aşadar, fiii lui Israel au făcut aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.