×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Leviticul

Capitolul 18

Oprirea însoţirilor nelegiuite.

1 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:

2 „Vorbeşte-le fiilor lui Israel şi spune-le: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostrua. 3 După datinile pământului Egiptului, în care-aţi rătăcit, să nu faceţi; după datinile pământului Canaanului, în care-am să vă duc, să nu faceţi; nici după rânduielile lor să nu umblaţi. 4 Ci rânduielile Mele le veţi plini şi poruncile Mele le veţi păzi şi’ntru ele veţi umbla: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!

5 Păziţi toate poruncile Mele şi toate rânduielile Mele; pe ele să le ţineţi, căci omul care le plineşte viu va fi’ntru ele: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!

6 Nimeni să nu se apropie de vreo rudă de sânge cu gândul de a-i descoperi goliciunea. Eu sunt Domnul!

7 Goliciunea tatălui tău şi goliciunea mamei tale să n’o descoperi; ea este mama ta: goliciunea să nu i-o descoperi!

8 Goliciunea femeii tatălui tău să n’o descoperi: e goliciunea tatălui tău!

9 Goliciunea surorii tale, a fiicei tatălui tău sau a fiicei mamei tale – fie că s’a născut în casă, fie în afara ei – să n’o descoperi.

10 Goliciunea fiicei fiului tău sau a fiicei fiicei tale să n’o descoperi: goliciunea lor e propria ta goliciune.

11 Goliciunea fiicei femeii tatălui tău să n’o descoperi: soră-ţi este după tată, să nu-i descoperi goliciunea.

12 Goliciunea surorii tatălui tău să n’o descoperi: e ruda tatălui tău.

13 Goliciunea surorii mamei tale să n’o descoperi: e ruda mamei tale.

14 Goliciunea fratelui tatălui tău să n’o descoperi şi la femeia lui să nu intri, pentru că rudă-ţi este.

15 Goliciunea nurorii tale să n’o descoperi: este femeia fiului tău, să nu-i descoperi goliciunea.

16 Goliciunea femeii fratelui tău să n’o descoperi: e goliciunea fratelui tău.

17 Goliciunea unei femei şi pe a fiicei sale să nu le descoperi; pe fiica fiului ei şi pe fiica fiicei sale să nu le iei spre a le descoperi goliciunea, că sunt rudele tale; aceasta-i nelegiuire.

18 Să nu iei ţiitoare pe sora femeii tale spre a-i descoperi goliciunea’n timp ce aceasta-i încă vie.

19 Să nu te apropii de femeie spre a-i descoperi goliciunea în vremea regulii ei.

20 Şi cu femeia aproapelui tău să nu te culci trupeşte, ca să te spurci cu ea.

21 Pe nici unul din copiii tăi să nu-l dai spre slujire lui Molohb, ca să nu pângăreşti numele Meu cel sfânt. Eu sunt Domnul!

22 Să nu te culci cu bărbat ca şi cum te-ai culca cu o femeie; aceasta-i urâciune.

23 Nici cu dobitoc să nu te culci, ca să nu devii spurcat; nici femeia să nu stea la dobitoc ca să se’mpreuneze cu el; aceasta-i urâciune.

24 Să nu vă întinaţi cu nimic din acestea, căci cu toate acestea s’au întinat păgânii pe care Eu îi izgonesc de dinaintea feţei voastre. 25 Că s’a spurcat pământulc, Eu le-am pedepsit nelegiuirile, iar pământul i-a urâtd pe cei ce-l locuiesc. 26 Dar voi să păziţi toate legile Mele şi toate poruncile Mele, şi nimic să nu faceţi din toate ticăloşiile acestea, nici băştinaşul, nici străinul care trăieşte între voi. 27 Că toate urâciunile acestea le-au făcut oamenii pământului care-au fost înainte de voi: şi s’a spurcat pământul. 28 Aceasta, pentru ca nu cumva şi pe voi să vă urască pământul atunci când îl veţi întina, aşa cum a urât neamurile de dinainte de voi. 29 Fiindcă tot cel ce va săvârşi ceva din toate spurcăciunile acestea, acel suflet care le va face stârpit va fi din poporul său. 30 Aşadar, păziţi poruncile Mele şi nimic să nu faceţi din obiceiurile cele spurcate, aşa cum au făcut cei de dinaintea voastră, nici să vă întinaţi întru ele: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.