×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ioil

Capitolul 4

Judecarea popoarelor. Mântuirea finală.

1 Că, iată, Eu în zilele acelea
şi’n vremile acelea,
când voi întoarce din robiea
Iuda şi Ierusalimul,

2 voi strânge neamurile toate
şi’n valea lui Iosafatb le voi coborî
şi-acolo Mă voi judeca cu ele
pentru poporul Meu
şi pentru Israel, moştenirea Mea,
pe care i-au împrăştiat prin neamuri
şi ţara Mea au împărţit-o,

3 şi sorţi au aruncat
pentru poporul Meu
şi pe băieţi i-au dat la desfrânatec
şi fetele şi le vindeau pe vin şi beau.

4 Şi ce-aveţi voi cu Mine, Tirule şi Sidonule
şi toată Galileea celor de alt neamd?
Vreţi oare să vă răzbunaţi împotriva Mea?
Sau ţineţi împotriva Mea mânie?:
Repede şi curând vă voi întoarce plata în
capetele voastre;

5 fiindcă voi Mi-aţi luat argintul şi aurul,
iar odoarele Mele cele alese le-aţi dus în
capiştile voastre;

6 pe fiii lui Iuda şi pe fiii Ierusalimului
i-aţi vândut fiilor Elinilor,
ca să-i îndepărtaţi de hotarele lor.

7 Iată, Eu îi voi ridica din locul unde i-aţi vândut
şi vă voi întoarce răzbunarea în capetele voastre.

8 Pe fiii voştri şi pe fiicele voastre
îi voi vinde în mâinile fiilor lui Iuda,
iar ei îi vor vinde ca robi la un neam de departe,
căci Domnul a spus’o.

9 Strigaţi acestea printre neamuri,
porniţi un sfânt războie,
sculaţi-vă războinicii,
apropiaţi-vă şi vă urcaţi,
voi toţi cei buni de luptă!

10 Vă bateţi fiarele de plug
şi faceţi-le săbii,
şi coasele, şi faceţi-le lănci,
şi zică slăbănogul: «Sunt puternic!».

11 O, strângeţi-vă laolaltă şi intraţi,
voi, neamuri dimprejur
şi-acolo adunaţi-vă:
cel blând, războinic să devină.

12 Să se ridice neamurile toate
şi să se urce’n valea lui Iosafatf,
că Eu acolo voi şedea să judec
toate neamurile dimprejur.

13 Aduceţi seceri, că secerişul a sosit,
intraţi, şi strugurii călcaţi-i,
că linul este pling;
ciuberele preaplinul şi-l revarsă,
că răutăţile lor s’au înmulţit.

14 Răsunete sunat-au în valea Judecăţiih,
că ziua Domnului aproape-i
în valea Judecăţii.

15 Soarele şi luna se vor întuneca,
iar stelele lumina-şi vor ascunde.

16 Şi Domnul va da strigăt din Sion
şi glasul Şi-l va înălţa
din Ierusalim
şi cerul şi pământul se vor clătina,
dar Domnu-Şi va cruţa poporul
şi-i va întări pe fiii lui Israel.

17 Şi veţi cunoaşte-atunci că Eu sunt Domnul,
Eu, Dumnezeul vostru
Cel ce sălăşluieşte în Sion,
în muntele cel sfânt al Meu;
şi sfânt va fi Ierusalimul,
şi cei străini prin el nu vor mai trece.

18 Şi fi-va’n ziua-aceea
că de pe munţi va picura vin dulcei
şi’n jos va curge lapte de pe dealuri
şi din izvoarele lui Iuda,
din toate îi vor curge ape;
din casa Domnului
ieşi-va un izvor şi va uda
vâlceaua Păpurişuluij.

19 Egiptul fi-va un pustiu,
iar Idumeea, câmp deşert,
din pricina acelor rele
asupra fiilor lui Iuda,
că’n ţara lor vărsat-au sânge dreptk.

20 Iudeea însă fi-va locuită
în veci, iar el, Ierusalimul,
din neam în neam.

21 Sângele lor voi da spre cercetare
şi nu îl voi lăsa nepedepsit
şi Domnul locui-va în Sion.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.