×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ioil

Capitolul 1

Lăcuste, secetă, îndemn la pocăinţă.

1 Cuvântul Domnului, care s’a făcut către Ioil, fiul lui Petuel:

2 Auziţi acestea, voi, bătrânilora,
şi ascultaţi, voi, toţi locuitorii ţării,
dac’a mai fost aşa ceva
în zilele voastre
sau în zilele părinţilor voştri;

3 povestiţi-le fiilor voştri,
iar fiii voştri, fiilor lor,
iar fiii lor, altei generaţiib:

4 Ce-a rămas de la omidă a mâncat lăcusta,
ce-a rămas de la lăcustă a mâncat gândacul
şi ce-a rămas de la gândac a mâncat tăciunelec.

5 Treziţi-vă, beţivilor, şi plângeţi!;
tânguiţi-vă, voi toţi,
cei ce beţi vin pân’ la beţie,
că bucuria şi veselia vi s’au luat din gură.

6 Că un neam puternic şi nenumărat
se ridică asupra pământului meu;
dinţii lui, ca dinţii leului,
iar măselele lui, ca ale puiului de leud.

7 Via mi-a vătămat-o,
smochinii mi i-a ciopârţit;
a scotocit-o şi a dezrădăcinat-o,
viţele i le-a cojit în albe.

8 Plânge-mi-te tu mai mult decât mireasa
în sac îmbrăcată
după bărbatul ei de când era fecioarăf.

9 Jertfa de carne şi prinosul de băutură
au încetat în casa Domnului;
plângeţi, voi, preoţilor,
cei ce slujiţi la altarul Domnuluig!

10 Că s’au pustiit câmpurileh!;
să plângă pâmântul
că grâul s’a pustiit,
vinul s’a uscat,
untdelemnul de-abia mai este.

11 Plugarii s’au sleit:
plângeţi-vă moşiile de grâu şi de orz,
că a pierit din ţarină culesul!

12 Via s’a uscat,
smochinii s’au împuţinat,
rodia şi finicul şi mărul
şi pomii câmpului uscatu-s’au cu toţii;
că fiii oamenilor dat-au bucuria pe ruşinei.

13 Încingeţi-vă [cu sac] şi plângeţi, preoţilor,
plângeţi voi, cei ce slujiţi la altar,

14 Postiţi un post al sfinţenieij,
vestiţi o prăznuire,
pe bătrâni şi pe toţi cei ce locuiesc pământul
adunaţi-i în casa Domnului, Dumnezeului vostru,
şi strigaţi cu tot dinadinsul către Domnul:

15 „Vai mie, vai mie, vai mie,
ce zi o să fie!”
Că aproape-i ziua Domnului,
ca o durere peste durere va venik.

16 Bucatele pierit-au din faţa ochilor voştri,
bucuria şi veselia
din casa Dumnezeului vostru.

17 Junincile s’au îmbrâncit în ieslel,
hambarele-au pierit,
teascurile s’au surpat,
căci grâul a secat.

18 Ce vom strânge pentru noi?
Cirezile de vite au mugit
că sunt lipsite de păşune,
pierit-au turmele de oi.

19 Spre Tine, Doamne, voi striga,
că focul mistuit-a mândreţile pustieim
şi para focului a ars
copacii câmpului, pe toţi.

20 Spre Tine-au căutat
chiar şi cirezile din câmp,
căci apele-au secat de la izvoare
şi focul mistuit-a mândreţile pustiei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.