×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Osea

Capitolul 9

Păcatele grele sunt urmate de pedepse grele.

1 Nu te bucura, Israele,
şi nici nu te veseli ca popoarele!
Că de la Dumnezeul tău te-ai desfrânat
şi ţi-a plăcut să iei simbrie
pe fiecare arie de grâua.

2 Aria şi teascul nu i-au cunoscut;
cât despre vin, i-a înşelat.

3 N’au locuit în ţara Domnului:
Egiptul locuit-a Efraim,
iar printre mâini de-Asirieni
mâncăruri necurate vor mânca.

4 Ei Domnului nu I-au adus prinos de vin,
nici Lui nu I-au plăcut jertfele lor;
li s’au făcut ca pâinea plângerii:
se vor spurca toţi cei ce le mănâncă;
căci pâinea pentru sufletele lor
nu va intra în casa Domnuluib.

5 O, ce veţi face’n ziua adunării
şi’n ziua sărbătorii Domnuluic?

6 De-aceea, iată, vor scăpa
din truda’n care i-a sleit Egiptul:
Memfisul îi va primi,
Iar Mahmasul i-o îngropa…d
Argintul lor?: Nimicul îl va moşteni;
ciulini şi spini în corturile lor!

7 Venit-a ziua răzbunării,
venit-au zilele răsplăţii tale!;
şi Israel va fi cuprins de chinuri
precum profetul cel ieşit din sine,
ca omul purtător de Duhe.
Pe cât de multe-s nedreptăţile tale,
pe-atât de multă-i nebunia ta.

8 Străjerul lui Efraim era cu Dumnezeu;
profetul e un laţ încâlcit
în căile lui toate;
ei nebunie au înfipt în casa lui Dumnezeu.

9 Stricatu-s’au urmând întocmai
zilele dealuluif;
iar El Îşi va aduce-aminte
de nedreptăţile lor
şi pe păcatele lor Se va răzbuna.

10 Eu l-am aflat pe Israel
ca pe un strugure’n pustie
şi le-am văzut părinţii
ca pe o pârgă în smochinul timpuriu;
dar ei s’au dus la Baal Peor
şi’ntru ruşine s’au înstrăinat
şi s’au făcut iubiţii la cot cu desfrânaţiig.

11 Ca pasărea zburat-a Efraim;
slăvile lor: din naşteri, dureri şi zămisliri.

12 Căci chiar dacă şi-ar creşte şi şi-ar hrăni copiii,
nu vor putea’ntre oameni să aibă ei copii;
de-aceea: „Vai, şi lor!” e carnea Mea’ntru ei.

13 Cum văd Eu, Efraim
şi-a dat copiii pradă;
da, Efraim e gata
să-şi scoată, el, copiii să fie’njunghiaţih.

14 O, Doamne, dă-le… ce oare le vei da?:
pântece sterp şi sâni uscaţi!

15 Întreaga răutate le este în Ghilgali,
că Eu acolo i-am urât;
şi pentru răul ce se află
în tot ce cugetă şi fac,
îi voi zvârli din casa Mea:
de-acum încolo nu-i voi mai iubi;
mai-marii lor cu toţii-s nesupuşi.

16 Cuprins de întristare-i Efraim,
că s’a uscat la rădăcini:
el nu va fi să mai aducă rod;
de-aceea, chiar de-ar fi să nască,
în pântece le voi ucide dorulj.

17 Dumnezeu îi va lepăda,
că nu L-au ascultat:
rătăcitori vor fi ei printre neamuri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.