×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Osea

Capitolul 8

Necredincioşii, cei fără Dumnezeu, se vor stinge.

1 Ca un bulgăre de pământ în sân,
ca un vultur pe casa Domnuluia!,
că Mi-au călcat legământul
şi au făcut păcate’mpotriva legii Mele.

2 Curând Mă vor striga: «Dumnezeule,
pe Tine Te cunoaştem!»

3 Căci Israel s’a’nstrăinat de bine:
au pus pe fugă un duşmanb!

4 Regi îşi făcură pentru ei,
dar nu prin Mine;
aceştia au domnit,
dar Mie nu Mi-au spus nimic;
din aurul şi din argintul lor
îşi făuriră idoli,
ca să piară’ntru totul.

5 O, Samarie, zdrobeşte-ţi viţelulc!
Că s’a aprins mânia
Mea’mpotriva lor.
Cât oare nu vor fi în stare
să se curăţească în Israel?

6 De vreme ce l-a făcut un meşter,
acesta nu e Dumnezeu;
aşadar, Samarie, viţelul tău era înşelător;

7 că-au semănat mălurăd
pe care nimicirea o aşteaptă:
un snop din care n’o ieşi făină;
iar de-o ieşi, străinii vor mânca-o.

8 De-acuma Israel e înghiţit;
acum el printre neamuri s’a făcut
precum un vas netrebnic.

9 Că-au alergat la Asirieni;
el, Efraim, a înflorit
chiar împotriva luişie:
lor darurile le-au fost dragif.

10 De-aceea vor fi daţi ei printre neamuri.
Acum îi voi primi,
iar ei vor înceta puţin
să ungă regi şi principi.

11 Fiindcă Efraim şi-a înmulţit altareleg,
dragile lui altare i-au devenit păcate.

12 Scrie-voi o mulţime [de porunci] pentru el,
dar pentru el chiar ale lui îi sunt străine,
şi chiar altarele iubite.

13 Că dacă ei o jertfă vor aduce
şi cărnuri vor mânca,
pe ele Domnul nu le va primi;
acum Îşi va aduce El aminte
de nedreptăţile lor toate
şi le va pedepsi păcatele;
ei s’au întors către Egipt
şi vor mânca din mâini de-Asirieni
mâncăruri necurate.

14 Că Israel L-a dat uitării
pe Cel ce l-a făcut
şi-a pus prin ţară vetre idoleştih
şi Iuda şi-a’nmulţit cetăţi cu ziduri;
Eu însă foc am să-i trimit peste cetăţi
şi el le va mânca
cu temelii cu tot.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.