×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Osea

Capitolul 7

(continuare)

1 Când Eu îl vindec pe Israel,
atunci se va descoperi nedreptatea lui Efraima
şi răutatea Samarieib,
că au lucrat minciuni,
şi hoţul va intra la el
şi’n cale-i îl va dezbrăca tâlharul;

2 pentru ca ei să cânte împreună
precum acei ce’n inima lor cântă.
Adusu-mi-am aminte
de toate răutăţile lor;
acum îşi au în preajmă chiar sfaturile lor:
venit-au înaintea feţei Mele.

3 Regi au veselit cu răutăţile lor
şi principi cu minciunile.

4 Ei toţi sunt preacurvari
ca un cuptor încins pentru coptură
cu focul spre aluatu’n frământare
pân’n ce va creşte şi se va dospi.c

5 În zilele regilor voştri
prins’au boierii să-şi aprindă mânia din vin;
el mâna şi-a dat-o cu ciumaţii.d

6 Că inima li s’a aprins ca un cuptor
când toată noaptea răcnete scoteau;
sătul de somn e Efraim:
e’n zori, şi dimineaţă s’a făcut,
el arde ca o flacără de foc.

7 Toţi s’au încins ca un cuptor arzând,
şi focul le-a mâncat judecătorii;
toţi regii lor căzut-au – şi nimeni printre ei
care să strige către Mine.

8 Amestecat e Efraim printre popoarele lui;
Efraim s’a făcut ca o clătită ne’ntoarsă;

9 străinii i-au mâncat tăria
fără ca el s’o ştie;
şi părul i-a încărunţit
fără ca el s’o ştie.

10 Sub ochii lui va fi trufia
lui Israel smerită;
dar ei nu s’au întors
la Domnul, Dumnezeul lor,
şi nici că L-au cătat
în tot ce li se’ntâmplă.

11 Era Efraim ca o porumbiţă càpie,
cu inima’ntr’un pai:
el striga spre Egipt,
iar ei s’au dus la Asirienie!

12 De câte ori vor merge,
Eu mreaja Mi-o voi pune peste ei:
ca pe păsările cerului îi voi trage’n jos;
cu zvonul necazurilor lor ce au să vină,
cu el îi voi certa.

13 Vai lor!, că s’au abătut de la Mine,
ticăloşi ce sunt!
Că au păcătuit împotrivă-Mi;
Eu însă i-am răscumpărat,
dar ei minciuni grăit-au împotrivă-Mi.

14 Şi inimile lor spre Mine n’au strigat,
ci’n aşternuturile lor se văitau;
grămadă peste grâu şi peste vin se sfârtecau,
în Mine se’nvăţau ei minte.

15 Braţele lor le-am întărit,
dar ei cu gânduri rele Mi se’mpotriveau.

16 Ei s’au întors către nimic,
făcutu-s’au precum un arc întins;
de sabie cădea-vor prinţii lor
prin ne’nfrânarea limbii lor:
aceasta-i umilinţa cu care s’au ales
din ţara Egiptului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.