×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Osea

Capitolul 6

Vremelnica întoarcere a lui Israel la Domnul. Pedepse spre pocăinţă.

1 «Să mergem, să ne’ntoarcem
spre Domnul, Dumnezeul nostru:
El ne-a lovit, El ne va vindeca,
El ne va bate, El ne va lega rănile.

2 În două zile ne va vindeca,
în cea de-a treia ne vom ridica
şi vii vom fi’naintea feţei Sale,

3 şi vom cunoaştea. Haideţi s’alergăm
ca să-L cunoaştem noi pe Domnul:
ca pe o dimineaţă-L vom afla,
iar El ne va veni
precum pământului îi vine
o ploaie timpurie sau târzie».

4 Ce să Mă fac cu tine, Efraime?
Ce să Mă fac cu tine, Iudo?,
de vreme ce mila voastră
e ca un nor de dimineaţă
şi precum roua timpurie ce se duce.

5 De-aceea Eu v’am secerat profeţii:
cu graiul gurii Mele i-am ucis,
şi judecata Mea răsare ca lumina.

6 Că milă vreau, iar nu jertfăb,
şi cunoaşterea lui Dumnezeu
mai mult decât arderile-de-tot.

7 Ei însă sunt ca omul ce’ncalcă legământul:

8 acolo M’a defăimat cetatea Galaadc,
lucrând lucruri deşarte
şi apa tulburând-o.

9 Tăria ta-i tăria tâlharului de mare:
preoţii au ascuns calea Domnului,
au ucis [poporul din] Sichemd,
fiindc’a făcut fărădelege.

10 În Israel văzut-am îngrozitoare lucruri:
acolo, desfrânarea lui Efraim, acolo
s’au pângărit şi Israel, şi Iuda.

11 Când Eu voi întoarce poporul Meu din robie
tu să începi a-ţi aduna ce-ai secerat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.