×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Osea

Capitolul 4

Păcatele şi pedepsele lui Israel.

1 Ascultaţi cuvântul Domnului, voi, fiii lui Israel,
căci Domnul vrea să-i judece pe locuitorii ţării,
că nu e’n ţară adevăr, nici milă,
nici cunoaşterea lui Dumnezeu;

2 ci blestem şi minciună
şi hoţie şi preadesfrânare
s’au revărsat în ţară
şi sânge vărsat cu sânge se amestecă.

3 De-aceea va plânge ţara
şi se va micşora împreună cu toţi cei ce-o locuiesc;
cu fiarele câmpului,
cu târâtoarele pământului,
cu păsările cerului şi cu peştii mării
laolaltă se va micşora.

4 Că nu-i nimeni care să judece
şi nimeni care să mustre:
poporul Meu e ca un preot tăgăduita.

5 Şi va slăbi din zi în zi,
iar cu tine şi profetul va slăbi:
pe maică-ta am asemuit-o cu noapteab.

6 Asemănatu-s’a poporul Meu
ca şi cum n’ar fi avut cunoaştere.
De vreme ce tu ai lepădat cunoaşterea,
şi Eu te voi lepăda pe tine,
aşa ca tu să nu-Mi slujeşti ca preot;
şi de vreme ce ai uitat legea Dumnezeului tău,
şi Eu îi voi uita pe fiii tăi.

7 Pe cât de mulţi
pe-atât păcatele lor împotrivă-mi:
mărirea lor o voi schimba’n ruşine.

8 Păcatele poporului Meu le vor mânca,
spre nedreptăţile lor îşi vor întoarce sufletele.

9 Precum poporul, aşa va fi şi preotul;
şi Mă voi răzbuna pe el:
cu vârf îi voi plăti purtărilecşi sfaturile.

10 Şi vor mânca şi nu se vor sătura,
s’au desfrânat şi nu vor merge dreptd,
că s’au lăsat de-a-L urmări pe Domnul.

11 Desfrâu şi vin şi băutură tare,
la ele s’a dedulcit inima poporului Meu.

12 Prin semne întrebau de sfaturi
şi prin toiege le dădeau răspunsurie.
În duh de desfrâu au rătăcit
şi’n spatele Dumnezeului lor s’au desfrânat.

13 Pe vârfurile munţilor aduceau jertfe,
pe dealuri înjunghiau jertfind,
sub stejar şi sub plop şi sub copacul umbros,
că bună era umbra;
de-aceea fiicele voastre se vor desfrâna
şi nurorile voastre se vor preadesfrâna;

14 nu le voi pedepsi pe fiicele voastre când
se vor desfrâna,
şi nici pe nurorile voastre când se vor
preadesfrâna,
căci ele cu desfrânatele se amestecau
şi cu cei murdăriţi aduceau jertfe,
iar poporul, chiar cunoscând, se înhăita
cu desfrânataf.

15 Dar tu, Israele, nu fi neştiutor,
iar voi, ai lui Iuda, nu vă duceţi la Ghilgal;
şi să nu vă suiţi în casa Bet-Aveng
şi să nu vă juraţi pe Domnul-Cel-Viu.

16 Căci Israel a luat-o razna ca o junincă’n streche;
acum îl va paşte Domnul ca pe un miel în lărgime.

17 Efraim, părtaş al idolilor,
şi-a pus în cale pietre de poticnire;

18 el i-a ales pe Canaaneeni,
cumplit s’au desfrânat:
prin fierbinţeala ei au îndrăgit ocara.

19 O volbură de vânt eşti tu în aripile ei,
iar ei din altarele lor îşi vor primi ruşinea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.