×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Osea

Capitolul 13

Idolatria şi nerecunoştinţa îşi vor primi pedeapsa.

1 După cuvântul lui Efraim,
el şi-a adus porunci în Israel,
le-a rânduit pentru Baal
şi a murita.

2 Şi acum, ei au păcătuit din ce în ce mai mult
şi din argintul lor şi-au făcut idol turnat
după chipurile idolilor
– lucruri de meşteri făcute pentru ei –
şi zic: «Jertfiţi oameni,
fiindcă viţeii s’au isprăvit!»

3 De-aceea fi-vor ca un nor de dimineaţă,
ca roua timpurie ce se duce,
ca praful spulberat de vânt
pe-o arie de treier,
ca aburul din fumul unui horn.

4 Dar Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
Cel ce’ntăreşte cerul şi zideşte pământul,
Ale Cărui mâini au zidit
oştirea cerului întreagă;
dar Eu nu ţi le-am arătat
ca să mergi după ele;
ci te-am scos din ţara Egiptului,
ca tu să nu cunoşti alt Dumnezeu
în afară de Mine:
afar’ de Mine nu-i Mântuitor;

5 Eu te-am hrănit pe tine în pustie,
într’un pământ nelocuitb.

6 Cu cât aveau păşune,
cu-atât se săturau pe’ndestulate
şi inimile şi le-au semeţit;
şi, ca urmare, M’au uitat.

7 Şi le voi fi ca o panteră
şi ca un leopard
pe calea care duce spre Asiria;

8 acolo-i voi întâmpina
ca o ursoaică’ntărâtată
şi le voi sparge’nvârtoşarea inimii;
şi-i vor mânca pe ei acolo
puii leilor de prin desişuri,
iar fiarele câmpiei îi vor rupe’n bucăţele.

9 O, Israele, cin’te va ajuta
în drumul spre pierzanie?

10 Unde-i regele tău «acesta»?
El să te mântuiască
în toate cetăţile tale;
el să te judece, despre care ai zis:
«Dă-mi un rege şi un mai-mare!»

11 Şi’ntru mânia Mea ţi-am dat un rege
şi’ntru urgia Mea l-am luat.

12 Efraim s’a’nvolburat în nedreptate,
păcatul său este ascuns.

13 Dureri ca ale celei ce naşte îi vor veni;
acesta-i fiul tău cel înţelept,
că nu s’a încărcat cu nimicirea fiilor.

14 Din mâna iadului îi voi scoate,
din moarte îi voi mântui.
Moarte, unde-ţi este biruinţa?
Iadule, unde-ţi este boldulc?…
Ochilor mei ascunsă-i mângâierea.

15 Şi fiindcă el i-a dezbinat pe fraţi,
vânt arzător îi va aduce Domnul,
din arşiţa pustiei,
şi-i va usca vinele
şi-i va seca izvoarele
şi ţara i-o va scoroji,
şi tot ce are’ntr’însa mai de preţ.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.