×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Osea

Capitolul 12

Necredinţa lui Efraim şi pedepse asupra lui Iuda.

1 Efraim M’a înconjurat cu minciună;
casa lui Israel şi Iuda, cu necredinţă.
Dar astăzi Dumnezeu i-a cunoscut
şi ei se vor chema
popor sfânt al lui Dumnezeu.

2 Efraim însă e un duh rău:
el toată ziua a alergat
după vântul de răsărita,
tot ce-i netrebnic şi deşert a înmulţit,
făcut-a legământ cu-Asirienii
şi în Egipt s’a dus cu untdelemnb.

3 Se va judeca Domnul cu Iuda
ca să-l pedepsească pe Iacob:
după purtările lui şi după planurile lui
îi va răsplăti;

4 în pântece şi-a înşelat fratele
şi’n truda lui a prins putere asupra lui Dumnezeuc;

5 putere-a prins cu îngerul şi s’a învigorat;
ei au plâns şi Mi s’au rugat,
în Betel M’au găsit
şi acolo li s’a grăit.

6 Dar Domnul Dumnezeu Atotţiitorul
va fi amintirea luid.

7 Iar tu la Dumnezeul tău te vei întoarce;
păzeşte mila şi judecata
şi apropie-te fără’ncetare de Dumnezeul tăue.

8 Canaan:
În mâna lui e cumpăna nedreptăţii:
i-a plăcut să asupreascăf.

9 Iar Efraim a zis:
«Da, dar eu m’am îmbogăţit,
trai fără grijă mi-am aflat».
În nici una din ostenelile lui
nu-şi va afla apărare
din pricina nedreptăţilor
cu care a păcătuit.

10 Eu, însă, Domnul, Dumnezeul tău,
Eu, te-am scos din ţara Egiptului;
încă te voi mai face
să locuieşti în corturi,
ca’n zilele Sărbătoriig.

11 Şi voi grăi către profeţi
şi-am înmulţit vedeniile
şi’n mâinile profeţilor Mi-am făcut asemănareh.

12 Dacă nu este Galaad,
atunci mai-marii ce jertfeau în Ghilgal
ei înşişi nu erau decât minciună;
altarele lor erau ca nişte broaşte ţestoase
pe-a câmpului ţărână.

13 Şi Iacob s’a retras în câmpia Siriei
şi Israel pentru-o femeie a slujit
şi tot pentru-o femeie-a stat de pază.

14 Printr’un profet l-a scos Domnul
pe Israel din ţara Egiptului,
şi tot printr’un profet a fost păzit.

15 Efraim s’a mâniat şi s’a întărâtat:
vărsarea lui de sânge pe el se va vărsa
şi Domnul îi va răsplăti ocara.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.