×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Osea

Capitolul 11

Pedepse şi speranţe.

1 Că prunc a fost Israel
şi Eu l-am iubit
şi din Egipt i-am chemat pe fiii săia.

2 Aşa cum i-am chemat,
aşa din faţa Mea au şi plecat:
baalilor le aduceau ei jertfe
şi idolilor le ardeau tămâie.

3 Dar Eu lui Efraim i-am pus lănţug la glezne
şi Eu de braţul Meu l-am sprijinit,
dar ei n’au cunoscut că Eu îi vindecam.

4 Când oamenii alunecau în stricăciune
Eu îi trăgeam cu râvnă în arcanul
iubirii Mele; da, şi le voi fi
ca omul ce-i dă palme [altui om],
şi voi căta în ochii lui
şi’n ochii lui Mă umplu de’nţelesb.

5 Efraim a locuit în Egipt,
Asirianul i-a fost rege,
că n’a voit să Mi se’ntoarcă.

6 Şi sabia’n cetăţi i s’a slăbit
şi’n mâini i s’a oprit
şi vor mânca ei [roada] din sfaturile lor.

7 Poporul Său atârnă de locuirea luic,
dar Domnul Se va mânia
pe tot ce are El mai scump
şi nu-l va înălţa.

8 Ce să Mă fac cu tine, Efraime?
Să te mai apăr, Israele? Ce să-ţi fac?
Ca pe Adma te voi face
şi ca pe Ţeboimd;
inima Mea s’a reîntors la sine,
părerea Mea de rău s’a tulburat.

9 Nu, nu-ţi voi face pe potriva
mâniei Mele celei iuţi;
pe Efraim nu-l voi lăsa să piară,
căci Eu sunt Dumnezeu, nu om,
Eu, Sfântul din lăuntrul tău;
de-aceea în cetate n’am să intrue.

10 Eu după Domnul voi umbla;
El precum leul va răcnif
– căci Însuşi va răcni –,
iar ei, copiii apelorg,
se vor înspăimânta.

11 Ei vor zbura
ca pasărea ce pleacă din Egipt,
ca porumbelu’n fugă din Asiria,
iar Eu din nou am să-i aşezh
în casele lor – zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.