×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Daniel

Capitolul 12

Vedenie asupra învierii morţilor şi asupra lui Antihrist.

1 În vremea aceea se va ridica Mihail, marele voievod, cel ce stă [de veghe] asupra fiilor poporului tău; şi va fi vreme de necaz, necaz cum n’a mai fost din vremea când s’a făcut neam pe pământ şi până’n vremea de acum; în vremea aceea se va mântui poporul tău, şi anume oricine va fi găsit scris în cartea.

2 Şi mulţi dintre cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezib: unii la viaţă veşnică, iar alţii la ocară şi ruşine veşnică. 3 Şi cei ce au cunoaştereac vor străluci ca lumina ceruluid; iar din cei drepţie, mulţime, vor fi ca stelele în vecii vecilor.

4 Iar tu, Daniele, închide cuvintele şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului,f până ce mulţi vor fi învăţaţi şi cunoaşterea va spori».

5 Şi eu, Daniel, am văzut; şi, iată, alţi doi stăteau; unul, dincoace de malul râului şi altul, dincolo de malul râului. 6 Şi unul i-a zis bărbatului înveşmântat în in, cel ce era deasupra apei râului: «Pe când va fi sfârşitul minunilor despre care ai grăit?» 7 Şi l-am auzit pe bărbatul înveşmântat în in, cel ce era deasupra apei râului; şi el şi-a ridicat dreapta şi stânga la cer şi s’a jurat pe Cel ce în veac este viu: «În vreme şi vremi şi o jumătate de vremeg; când rămăşiţele poporului celui sfânt se vor aduna din risipireh, atunci pe toate le vor cunoaşte.i» 8 Iar eu am auzit, dar n’am înţeles. Şi am zis: Doamne, care va fi sfârşitul acestor lucruri? 9 Iar el a zis: «Vino, Daniele, căci închise şi pecetluite sunt cuvintele până la vremea sfârşitului. 10 Mulţi vor fi aleşi şi înălbiţi şi încercaţi prin foc şi sfinţiţi; dar nelegiuiţii vor face nelegiuiri, şi nimeni dintre nelegiuiţi nu va avea cunoaşterea, dar cei înţelepţi vor avea cunoaştereaj.

11 Şi de la vremea când va înceta jertfa cea necontenită, când se va aşeza urâciunea pustirii: o mie două sute şi nouăzeci de zile. 12 Fericit este cel ce aşteaptă şi ajunge la o mie trei sute şi treizeci şi cinci de zilek. 13 Tu însă du-te şi te odihneştel, că încă mai sunt zile şi ceasuri până la plinirea sfârşitului; şi te vei odihni şi te vei scula în ceea ce-i al tăum la sfârşitul zilelor»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.