×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iezechiel

Capitolul 9

Pedepsirea nelegiuiţilor şi cruţarea celor nevinovaţi.

1 Şi El a strigat cu glas mare în urechile mele, zicând: „Apropiatu-s’a pedepsirea cetăţii!…”. Şi fiecare avea’n mână arme de nimicire.a 2 Şi, iată, şase bărbaţi veneau de pe calea porţii celei înalte, cea care cată spre miazănoapte, şi fiecare avea în mână o secure; şi în mijlocul lor era un om îmbrăcat într’o haină lungă pân’ la pământ, iar peste mijloc purta o cingătoare de safir.b Şi au venit şi au stătut în apropierea jertfelnicului de aramă. 3 Şi slava Dumnezeului lui Israel s’a ridicat de deasupra heruvimului care era peste ei către tinda casei. Şi l-a chemat pe omul cel îmbrăcat în haină lungă pân’ la pământ, care avea cingătoare peste mijloc, 4 şi i-a zis: „Treci prin mijlocul Ierusalimului şi pune un semnc pe frunţile oamenilor care suspină şi pe ale celor ce se întristează pentru toate nelegiuirile ce se fac în mijlocul lor”. 5 Şi’n auzul meu le-a zis acelora: „Mergeţi după el în cetate şi loviţi; ochii voştri să nu aibă nici o cruţare, voi să nu aveţi milă. 6 Ucideţi pân’ la nimicire bătrân şi tânăr şi fecioară şi prunci şi femei; dar să nu vă atingeţi de nici unul din cei ce poartă semn. Începeţi cu cele sfinte ale Meled”. Şi au început cu bărbaţii cei bătrâni ce se aflau în casă. 7 Şi le-a zis: „Spurcaţi casa şi umpleţi căile cu leşuri; şi loviţi!”

8 Şi a fost că’n timp ce ei loveau, eu am căzut cu faţa la pământ şi am strigat şi am zis: „Vai, Doamne!, oare vei stârpi rămăşiţa lui Israel vărsându-Ţi mânia asupra Ierusalimului?”. 9 Atunci El mi-a zis: „Nedreptatea casei lui Israel şi Iuda a devenit peste măsură de mare; că s’a umplut pământul de popoare multe, iar cetatea s’a umplut de nedreptate şi de necurăţie; fiindcă ei au zis: «Domnul a părăsit pământul, Domnul nu vede!…». 10 De aceea ochiul Meu nu va cruţa, nici că voi avea vreo milă; purtările lor în capetele lor le voi întoarcee”. 11 Şi, iată, bărbatul cel îmbrăcat cu haină lungă pân’ la pământ şi încins cu cingătoare peste mijloc a răspuns şi a zis: „Am făcut aşa cum mi-ai poruncit”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.