×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iezechiel

Capitolul 7

Sfârşitul e aproape.

1 Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând: 2 „Şi tu, fiul omului, zi: Aşa-i grăieşte Domnul pământului lui Israel: Vine sfârşitul! Sfârşitul vine peste cele patru colţuri ale pământului! 3 Vine sfârşitul! Acum este sfârşitul asupră-ţi; şi voi trimite la tine şi Mă voi răzbuna pentru toate căile tale şi-ţi voi pune în faţă toate urâciunile tale. 4 Ochiul Meu nu te va cruţa, nici că-Mi va fi milă de tine, ci-ţi voi pune’n spinare propriile tale purtări, iar urâciunile tale în mijlocul tău vor fi, şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul”. 5 Fiindcă aşa grăieşte Domnul: „Iată, vine nenorocire peste nenorocire! 6 Sfârşitul vine, vine sfârşitul, îţi stă deasupra capului, iată-l că vine! 7 Îţi vine rândul, locuitor al pământului; vremea a sosit, ziua s’a apropiat, nu cu nelinişte şi nici cu suferinţe.a 8 Acum de aproape Îmi voi vărsa mânia asupră-ţi, şi peste tine Îmi voi plini urgia şi te voi judeca după purtările tale şi toate urâciunile tale ţi le voi pune’n spinare. 9 Ochiul Meu nu te va cruţa, nici că-Mi va fi milă de tine; că-ţi voi pune’n spinare propriile tale purtări, iar urâciunile tale în mijlocul tău vor fi, şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul Care loveşte. 10 Iată sfârşitul, iată ziua Domnului!; dacă toiagul a’nflorit, trufia s’a înălţat. 11 El va sfărâma bolta’nstelată a nelegiuitului, şi nu cu nelinişte, nici cu grabă. 12 Vremea a venit, iată ziua!; cel ce cumpără să nu se bucure, iar cel ce vinde să nu plângă, 13 fiindcă cel ce cumpără nu se va mai întoarce niciodată la cel ce vinde, nici că va putea omul să-şi ţină ochiul domn pe propria sa viaţă. 14 Sunaţi din trâmbiţă şi judecaţi-i pe toţi laolaltă.b 15 Război cu sabie în afară, foamete şi moarte înlăuntru; cei din câmp vor muri de sabie, iar pe cei din cetate îi va nimici foametea şi moartea. 16 Fugarii lor vor scăpa şi vor fi în munţi ca nişte porumbei gemândc; şi pe toţi îi voi ucide, pe fiecare pentru nelegiuirile sale. 17 Toate mâinile se vor slăbănogi şi toate coapsele se vor spurca cu umezeală. 18 Cu sac se vor încinge,
spaimă îi va acoperi.
Pe fiece chip, ruşine,
pe fiece cap, chelie.
19 Argintul lor va fi lepădat pe uliţe,
iar aurul lor va fi dispreţuit.
Argintul şi aurul lor nu vor putea să-i scape
în ziua urgiei Domnului.d
Sufletele lor nu se vor sătura
şi pântecul lor nu se va umple,
căci chin a ajuns peste nelegiuirile lor.

20 Alesele lor podoabe spre trufie şi le-au pus
şi făcut-au din ele chipuri ale urâciunilor lor;
de-aceea le-au făcut, să le fie necurăţie.

21 Şi le voi da în mâinile străinilor
să le rupă’n bucăţele
şi molimelor pământului
să le fie de pradă:
şi le vor pângări.

22 Şi-Mi voi întoarce faţa de la ei,
iar ei Îmi vor pângări stăpâniae
şi fără pază vor intra în ele
şi le vor spurca;

23 şi necurăţie vor face,
că-i plin pământul de norod
şi plină-i cetatea de nelegiuire.

24 Şi voi aduce pe cele mai rele dintre neamuri
şi le vor moşteni casele
şi voi întoarce furia tăriei lor
şi sfintele lor lucruri spurcate vor fi.

25 Şi cu toate că ispăşirea va veni
şi pacea fi-va căutată,
ea nu va fi.

26 Vai peste vai va fi
şi veste peste veste;
vedenie de profet vor cere,
dar legea va pieri de la preot
şi sfatul de la cei bătrâni.

27 Regele’n cernire va plânge,f
prinţul în întristare se va’mbrăca,
iar mâinile poporului ţării se vor slăbănogi;
după purtările lor le voi face
şi după judecăţile lor îi voi pedepsi
şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.