×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iezechiel

Capitolul 29

Profeţie asupra Egiptului.

1 În anul al doisprezecelea,a în luna a zecea, în prima zi a lunii, fost-a cuvântul Domnului către mine, zicând: 2 „Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa asupra lui Faraon, regele Egiptului,b şi profeţeşte asupra lui şi asupra întregului Egipt 3 şi zi: Aşa grăieşte Domnul:
Iată, Eu sunt împotriva ta, Faraon,
rege al Egiptului,
balaurul cel mare
ce şezi în mijlocul râurilor,c
cel ce zici:
«Ale mele sunt râurile, şi eu le-am făcut!…».d

4 Dar eu voi pune belciug în fălcile tale
şi peştii râului tău ţi-i voi lipi de aripie
şi din mijlocul râului tău te voi scoate
pe tine şi pe toţi peştii râului

5 şi’n grabă te voi doborî,
pe tine şi pe toţi peştii râului tău;
pe faţa câmpului vei cădea
şi nu te vei aduna
şi nici că vei fi adus laolaltă:
hrană te-am dat fiarelor pământului
şi păsărilor cerului.

6 Şi toţi locuitorii Egiptului
vor cunoaşte că Eu sunt Domnul.
Că i-ai fost toiag de trestie
casei lui Israel:

7 Când te prindeau cu mâna,
tu te frângeai;
când fiece mână se plesnea împotrivă-ţi
şi când ei se rezemau de tine,
tu de istov te sfărâmai
şi le rupeai rărunchii.

8 De aceea, aşa grăieşte Domnul:
Iată, Eu sabie voi aduce asupră-ţi
şi’n tine voi nimici tot ce e om şi vită.

9 Şi fi-va ţara Egiptului pierzanie şi pustiu
şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul.
Fiindcă tu ai zis: «Ale mele sunt râurile, şi eu le-am făcut!»,
10 ei bine, iată că Eu sunt împotriva ta şi împotriva tuturor râurilor tale; şi voi da ţara Egiptului spre pustiire şi spre sabie şi spre nimicire, de la Migdol până la Siena şi pân’la hotarele Etiopienilor.f 11 Picior de om nu va trece printr’însa, şi nici picior de vită prin ea nu va trece, şi nu va fi locuită timp de patruzeci de ani.g 12 Şi pământul ei îl voi da spre pierzanie în mijlocul unei ţări pustii, iar cetăţile ei fi-vor [pustii] timp de patruzeci de ani în mijlocul cetăţilor celor pustiite; pe Egipteni îi voi risipi printre neamuri, şi prin ţări îi voi vântura. 13 Căci aşa grăieşte Domnul: După patruzeci de ani îi voi aduna pe Egipteni din neamurile prin care-au fost risipiţi 14 şi voi întoarce robimea Egiptenilor şi-i voi aşeza în ţara Patrosh, în ţara din care au fost luaţi şi vor fi ei acolo un regat umil; 15 mai umil va fi decât toate regatele, şi nu se va mai înălţa deasupra neamurilor; puţini îi voi face la număr, ca să nu mai fie ei numeroşi între neamuri. 16 Şi casa lui Israel nu-şi va mai pune nădejdea în ei, aducându-le aminte de nelegiuirea din vremea când se luau după ei, şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul”.

17 Şi a fost că în anul al douăzeci şi şaptelea, în ziua dintâi a primei luni,i fost-a cuvântul Domnului către mine, zicând:

18 „Fiul omului, Nabucodonosor, regele Babilonului, şi-a pus oştirea să slujească cu muncă grea împotriva Tirului;j fiece cap era pleşuv, fiece umăr era julitk; şi plată nu i s’a dat, şi nici oastei lui celei împotriva Tirului, nimic pentru munca cea grea cu care a slujit împotriva lui. 19 De aceea, aşa grăieşte Domnul: Iată, Eu îi dau lui Nabucodonosor, regele Babilonului, ţara Egiptului, şi-i va lua strânsurile şi-i va prăda ce e de prădat şi-i va jefui ce e de jefuit, iar [aceasta] va fi plata pentru oştirea lui. 20 În schimbul muncii grele cu care a slujit împotriva Tirului, Eu i-am dat ţara Egiptului; aşa grăieşte Domnul Domn.

21 În ziua aceea va răsări putere pentru toată casa lui Israel; şi’n mijlocul lor îţi voi da gură deschisă, iar ei vor cunoaşte că Eu sunt Domnul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.