×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iezechiel

Capitolul 19

Jelanie pentru principii lui Israel.

1 Iar tu ridică o jelanie pentru principii lui Israela; 2 şi zi:
Ce este mama ta?:
Pui de leu născut în mijlocul leilor;
în mijlocul leilor şi-a înmulţit puii.

3 Şi unul din puii ei a făcut un salt
şi leu s’a făcut
şi a’nvăţat să prindă pradă
şi oameni a mâncat.

4 Auzit-au neamurile o zvoană împotrivă-i;
în prăbuşirea lorb a fost prins
şi cu botniţă l-au dus în ţara Egiptului.

5 Ea a văzut că i-a fost luat şi dus
şi inima dintr’însa a pierit.
Şi l-a luat pe un altul din puii ei
şi l-a făcut leu.

6 El îşi ducea viaţa printre lei
şi leu s’a făcut
şi a’nvăţat să prindă pradă
şi oameni a mâncat.

7 Şi’n îndrăzneala lui dădea târcoale
şi le-a făcut cetăţile pustii
şi a prăpădit pământul
şi tot ce e pe el
cu glasul răcnetului său.

8 Şi neamuri împotriva lui s’au ridicat
din ţările vecine
şi plasele şi le-au zvârlit asupră-i
şi’n prăbuşirea lor a fost el prins.

9 L-au pus apoi în lanţuri şi’n cătuşe,
iar el a venit la regele Babilonului,
care l-a aruncat în temniţa de jos,
aşa ca vocea lui să nu se-audă
în munţii lui Israel.

10 Mama ta era ca o viţă,
ca o floare’ntru’un rodiu răsădit în apă;
din apă multă i se’nchegau mlădiţele şi roada.

11 Şi i s’a dat toiag de cârmuire
peste un neam de principi
şi’ntru statura ei s’a înălţat
în mijlocul tulpinilor
şi ea statura şi-a văzut-o
întru mulţimea ramurilor sale.

12 Dar în mânie fost-a ea zdrobită
şi aruncată la pământ
şi vântul arzător uscat-a
ce se afla într’însa mai de preţ;
asupră-i răzbunare a venit,
toiagul ei de cârmuire s’a uscat,
în foc s’a mistuit.

13 Acum au răsădit-o în pustie,
într’un pământ lipsit de apă.

14 Şi foc ieşit-a din toiagul ei de preţ
şi a înghiţit-o de istov.
Toiag de cârmuire nu mai era într’însa.
Parabolă de plâns îi este neamul
şi tot de plâns va fi”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.