×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Plângerile lui Ieremia

Capitolul 2

Plângerea a doua.

1 Cum a’ntunecat-o’n mânia Sa Domnul
pe fiica Sionului!
Din cer azvârlit-a jos pe pământ
slava lui Israel,
fără să-Şi aducă aminte
de aşternutul picioarelor Luia.

2 Fără cruţare, în ziua urgiilor Sale,
zdrobit-a Domnul tot ce era floare în Iacob;
surpat-a’n mânia Sa
cetăţile’ntărite ale fiicei lui Iuda;
da, una cu pământul le-a făcut,
blestem a pus pe regat şi pe principii lui.

3 Cu-aprinderea mâniei Sale
putereab lui Iacob întreagă-a zdrobit-o;
dreapta Şi-a tras-o’napoi
din faţa vrăjmaşului;
în Iacob aprins-a văpaie de foc
ce mistuie totul prin preajmă.

4 El arcul Şi l-a’ntins ca un duşman,
ca un potrivnic dreapta Şi-a’ntărit-o
şi a ucis tot, totul
ce’n ochii mei era mai desfătat;
în cortul fiicei Sionului
mânia Şi-a vărsat-o ca un foc.

5 Ca un duşman făcutu-ni-S’a Domnul:
l-a nimicit pe Israel,
i-a nimicit palatele,
i-a prăpădit cetăţile’ntărite
şi fiicei lui Iuda i-a’nmulţit
pe cei ce-s umiliţi şi obidiţi.

6 Şi-a’mprăştiat locaşul ca pe-o vie,
serbarea Şi-a stricat-o de istov;
Domnu-a uitat ce-a pus El în Sion,
serbările şi ziua de odihnă
şi’n flacăra mâniei Lui i-a’ntărâtat
pe rege şi pe preot şi pe prinţ.

7 El, Domnu-acum Şi-a lepădat altarul,
locaşul Său cel sfânt l-a scuturat;
cu mâinile duşmanului zdrobit-a
înaltul zid al turnurilor lui;
glas de război au dat în casa Domnului
ca’n zi de sărbătoare!

8 Gândit-a Domnul să dezghioace zidul
de apărare al fiicei Sionului;
El sfoara de măsură Şi-a întins-o
şi mâna cu necazuri nu Şi-a tras-o:
zidul-propteà s’a înecat în plâns
şi zidu’ntreg deodată s’a slăbit.

9 I-s porţile’necate în pământ,
zăvoarele-au sărit şi zac în cioburi.
Printre păgâni stă regele şi prinţul,
nici vorbă de vreo lege!
Profeţii lui vedenii n’au avut
venite de la Domnul.

10 Şed pe pământ, tăcuţi,
bătrânii fiicei Sionului;
pe capete şi-au presărat ţărână
şi mijlocul cu sac şi l-au încins;
fecioarele Sionului, fruntaşele,
le-au îngropat în tină.

11 De-atâtea lacrimi, ochii mi s’au stins,
iar inima mi-i tremur.
Mărirea mea se scurse în pământ,
căci frântă-a fost a neamului meu fiică
atunci când tânăr şi sugar mureau
pe străzile cetăţii.

12 Ziceau către maicile lor:
„Unde se află pâine şi vin?”,
când leşinau ca nişte plini de răni
prin pieţele cetăţii
şi sufletul şi-l revărsau
în sânul celor ce-i născuseră.

13 Ce mărturie îţi voi da şi-asemănare,
o, fiică a Ierusalimului?
Cin’te va mântui sau alina,
fecioară, fiică a Sionului?
Căci cupa morţii tale s’a lărgit:
cin’te va vindeca?

14 Profeţii tăi văzut-au pentru tine
vedenii găunoase şi nebune.
Nu ţi-au făcut vădită nedreptatea,
ca să-ţi întorci robimea’n biruinţă,
ci sarcini găunoase ţi-au văzut,
netrebnice vedenii.

15 Plesnesc din palme din pricina ta
toţi cei ce trec pe drum;
ei şuieră şi dau din cap
la fiica Ierusalimului:
„Aceasta-i cetatea măririi – vor zice –,
cunună-a ce-i vesel pe’ntregul pământ?”.

16 Ei gura-şi deschid împotrivă-ţi,
duşmanii tăi toţi;
în şuier şi’n scrâşnet de dinţi
îşi spun: „S’o’nghiţim!;
aceasta ni-i ziua’ndelung aşteptată:
o ştim, o vedem!”

17 Făcut-a Domnul ce Şi-a pus în gând,
El Şi-a plinit cuvântul
cel poruncit din vremea de demult:
surpat-a fără milă.
Asupră-ţi pe duşmani i-a veselit,
vigoarea a sporit-o’n cei potrivnici.

18 Inima lor strigat-a către Domnul:
Voi, ziduri din Sion,
vărsaţi-vă pâraiele de lacrimi
de-a lungul zilei şi al nopţii!;
să nu te dai odihnei, iar lumina
din ochii tăi să nu-şi oprească vocea!

19 Ridică-te şi bucură-te noaptea,
când i te’mbii vegherii;
fă-ţi inima o apă revărsată
’naintea feţei Domnului;
spre El ridică-ţi mâinile
de dragul vieţii celor mici ai tăi
(a pruncilor ce se sfârşesc de foame
în pragul uliţelor toate).c

20 „Vezi, Doamne, şi priveşte:
asupra cui Ţi-ai abătut prăpădul?
Femei mâncându-şi rodul dat de pântec?
Un bucătar făcându-şi o strânsură
de prunci sugari pe care să-i ucidă?
Profet şi preot duşi la’njunghiere
în chiar altarul Domnului?…

21 În uliţă-s de-a gata la pământ
pruncuţul şi bătrânul.
Fecioarele şi fecioraşii mei
robiţi au fost, departe;
cu sabie şi foame i-ai ucis
şi fără milă’n ziua furiei Tale.

22 El i-a chemat ca pentru-o sărbătoare
pe cei străini ai meid de primprejur;
în ziua furiei Domnului, nici unul
n’a fost să fugă ori să scape viu,
aşa că eu mai mulţi mi i-am făcut
pe toţi duşmanii mei, şi mai puternici.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.