×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieremia

Capitolul 29

Scrisoarea lui Ieremia către cei din robie. Profeţie împotriva lui Şemaia.*

1 Acestea sunt cuvintele cărţii pe care Ieremia a trimis-o din Ierusalim bătrânilor robimii şi preoţilor şi profeţilor mincinoşi, epistolă către Babilon, pentru robime şi pentru tot poporula 2 (aceasta, după ce regele Iehonia părăsise Ierusalimul împreună cu regina şi cu eunucii şi cu toţi oamenii liberi şi cu sclavii şi meşterii), 3 [trimisă] prin Eleasa, fiul lui Şafan, şi prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, pe care Sedechia, regele lui Iuda, i-a trimis în Babilon la regele Babilonului:

4 „Aşa grăit-a Domnul, Dumnezeul lui Israel, despre robimea pe care Eu am făcut-o să fie dusă departe de Ierusalim: 5 Zidiţi case şi locuiţi-le, sădiţi grădini şi mâncaţi-le roada. 6 Luaţi-vă femei şi naşteţi fii şi fiice; fiilor voştri luaţi-le femei, pe fetele voastre măritaţi-le şi înmulţiţi-vă şi nu vă împuţinaţi. 7 Căutaţi pacea ţării în care Eu v’am înstrăinat şi rugaţi-vă Domnului pentru ea,b fiindcă’n pacea ei va fi pacea voastră. 8 Că aşa grăieşte Domnul: Să nu vă înşele profeţii mincinoşi care sunt printre voi; să nu vă înşele prezicătorii voştri şi să nu ascultaţi de visele pe care le visaţi; 9 fiindcă ei în numele Meu vă profeţesc neadevăruri; nu Eu i-am trimis. 10 Că aşa grăit-a Domnul: Când şaptezeci de ani vor fi pe cale de a se’mplini în Babilon, Eu vă voi cerceta şi-Mi voi adeveri cuvintele către voi, ca să întoarceţi poporul vostru în locul acesta. 11 Şi voi gândi pentru voi un gând de pace, iar nu de rău, ca să revărs asupra voastră aceste [lucruri bune]. 12 Rugaţi-vă Mie, iar Eu vă voi auzi; 13 căutaţi-Mă, şi Mă veţi afla – căci Mă veţi căuta cu toată inima voastră – 14 şi Mă voi arăta vouă.

15 Că aţi zis: Datu-ne-a nouă Domnul profeţi în Babilon.c 16 Aşa grăit-a Domnul despre regele care şade pe tronul lui David şi despre tot poporul care trăieşte în cetatea aceasta şi despre fraţii voştri care n’au fost duşi cu voi în robie. 17 Aşa grăieşte Domnul despre aceştia: Iată, voi trimite asupra lor sabie, foamete şi ciumă, şi-i voi face ca smochinele cele stricate care, de rele ce sunt, nu se pot mânca, 18 şi-i voi urmări cu sabie, cu foamete şi cu ciumă, şi-i voi da spre chin în toate regatele pământului, spre blestem şi grozăvie, spre râs şi batjocură în faţa tuturor popoarelor printre care-i voi izgoni, 19 pentru că n’au ascultat cuvintele Mele, zice Domnul, deşi le-am trimis dis-de-dimineaţă pe slujitorii Mei, profeţii, zice Domnul. 20 Iar voi, toţi cei ce sunteţi în robie, pe care v’am trimis din Ierusalim la Babilon, ascultaţi cuvântul Domnului! 21 Aşa grăit-a Domnul despre Ahab şi despre Sedechia: Iată, Eu îi voi da în mâinile regelui Babilonului, iar acela îi va lovi chiar sub ochii voştri. 22 Şi ei vor ajunge de blestem pe toată durata înstrăinării lui Iuda în Babilon; se va zice: «Să facă Domnul cu tine cum a făcut cu Sedechia şi cum a făcut cu Ahab!», pe care regele Babilonului i-a ars în foc 23 din pricina nelegiuirii pe care au făcut-o ei în Israel, că săvârşeau adulter cu femeile concetăţenilor lor şi’n numele Meu grăiau cuvânt pe care nu Eu le-am poruncit să-l grăiască; iar Eu sunt martor, zice Domnul.

24 Iar lui Şemaia Elamitul îi vei spune: 25 Eu nu te-am trimis în numele Meu. Iar lui Sofonie preotul, fiul lui Maaseia, spune-i: 26 Domnul te-a făcut preot în locul lui Iehoiada preotul, să fii tu în casa Domnului cârmuitor peste tot omul care profeţeşte şi peste tot omul care vorbeşte’n dodii:d în închisoare îi vei pune şi’n temniţa jilavă. 27 Şi acum, de ce v’aţi năpustit voi grămadă asupra lui Ieremia din Anatot, cel ce v’a profeţit? 28 Oare nu pentru aceasta l-am trimis? Că’n curgerea acestei luni a făcut trimitere la voi în Babilon, zicând: Mai e încă mult! Zidiţi case şi locuiţi-le, sădiţi grădini şi mâncaţi-le roada”.

29 Iar Sofonie a citit cartea în auzul lui Ieremia. 30 Şi s’a făcut cuvântul Domnului către Ieremia, zicând: „Fă trimitere către cei din robime şi spune-le: 31 Aşa grăieşte Domnul despre Şemaia Elamitul: De vreme ce Şemaia v’a profeţit fără ca Eu să-l fi trimis şi v’a făcut să nădăjduiţi în minciună, 32 de aceea, aşa grăieşte Domnul: Iată, Eu îl voi cerceta pe Şemaia şi pe cei din neamul său: Între voi nu va fi om dintre ei care să vadă binele pe care Eu vi-l voi face vouă; nu-l vor vedea!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.