×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieremia

Capitolul 28

Cearta cu Anania, profetul mincinos.*

1 Şi a fost că în cel de al patrulea an al domniei lui Sedechia, regele lui Iuda, anume în cea de a cincea lună, atunci profetul cel mincinos Anania, fiul lui Azur, din Gabaon, mi-a vorbit în casa Domnului, în faţa preoţilor şi a’ntregului popor, zicând: 2 „Aşa grăieşte Domnul: Am sfărâmat jugul regelui Babilonului! 3 Încă doi ani de zile, şi Eu voi întoarce aici, în locul acesta, vasele casei Domnului, 4 şi pe Iehonia şi pe cei robiţi ai lui Iuda; că voi sfărâma jugul regelui Babilonului”.

5 Atunci Ieremia i-a vorbit lui Anania în faţa’ntregului popor şi’n faţa preoţilor ce stăteau în casa Domnului. 6 A zis Ieremia: „Aşa, într’adevăr, să facă Domnul!: Adeverească-ţi cuvântul pe care-l profeţeşti, anume să se’ntoarcă din Babilon la locul acesta vasele casei Domnului şi toţi cei înstrăinaţi acolo! 7 Ascultaţi însă cuvântul Domnului pe care eu îl grăiesc în auzul vostru şi’n auzul întregului popor. 8 Profeţii care au fost înaintea mea şi cu mult înaintea voastră au profeţit şi ei, pentru multe ţări şi pentru mulţi regi, război; 9 cât despre profetul care profeţeşte pacea: când cuvântul său se plineşte, atunci vor recunoaşte ei profetul pe care într’adevăr Dumnezeu l-a trimis lor”.

10 Atunci, în faţa’ntregului popor, a luat Anania jugurile de pe grumazul lui Ieremia şi le-a sfărâmat. 11 Şi a grăit Anania în faţa’ntregului popor, zicând: „Aşa zice Domnul: Aşa voi sfărâma jugul regelui Babilonului de pe grumajii tuturor neamurilor!”

12 Iar Ieremia s’a dus în calea sa. Atunci, după ce Anania îi sfărâmase jugurile de pe grumaz, fost-a cuvântul Domnului către Ieremia, zicând: 13 „Du-te şi vorbeşte-i lui Anania, zicând: 14 Aşa grăit-a Domnul: Tu ai sfărâmat juguri de lemn; dar în locul lor eu voi face juguri de fier. Fiindcă astfel grăit-a Domnul: Eu jug de fier am pus pe grumajii tuturor neamurilor: să-i slujească regelui Babilonului”.

15 Şi i-a zis Ieremia lui Anania: „Nu Domnul te-a trimis; iar tu l-ai făcut pe poporul acesta să se încreadă’n minciună. 16 De aceea, aşa grăit-a Domnul: Iată, Eu te nimicesc de pe faţa pământului; în chiar anul acesta vei muri (fiindcă tu ai propovăduit nesupunere faţă de Domnul)”.

17 Şi a murit în luna a şaptea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.