×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieremia

Capitolul 26

Despre dărâmarea Ierusalimului. Ieremia arestat şi judecat.*

1 La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, s’a făcut cuvântul acesta de la Domnul: 2 „Aşa grăit-a Domnul: Stai în curtea casei Domnului; şi tuturor Iudeilor şi tuturor celor ce vin să se închine în casa Domnului le vei grăi toate cuvintele pe care Eu ţi-am poruncit să le grăieşti către ei; nici un cuvânt să nu-l ţii sub tăcere. 3 Poate că vor auzi şi se vor întoarce fiecare din calea sa cea rea; atunci Eu voi pune capăt relelor pe care socotesc să le fac împotriva lor din pricina faptelor lor celor rele. 4 Şi vei zice: Aşa grăit-a Domnul: Dacă nu Mă veţi asculta, să umblaţi adică în rânduielile Mele pe care Eu vi le-am pus înainte, 5 să ascultaţi cuvintele servilor Mei, profeţii, pe care Eu îi trimit la voi dis-de-dimineaţă (că i-am trimis, dar voi nu M’aţi ascultat), 6 atunci voi face casa aceasta precum Şiloa, iar cetatea aceasta o voi face blestem pentru toate neamurile pământului”.

7 Atunci preoţii şi profeţii mincinoşi şi tot poporul l-au auzit pe Ieremia grăind cuvintele acestea în casa Domnului. 8 Şi a fost că după ce Ieremia a încetat să grăiască tot ceea Domnul îi poruncise să spună către tot poporul, preoţii şi profeţii mincinoşi şi tot poporul au pus mâna pe el zicând: „Cu moarte vei muri!, 9 că ai profeţit în numele Domnului, zicând: «Această casă fi-va precum Şilo, iar cetatea aceasta va fi golită de locuitori!»”. Şi’ntreg poporul s’a adunat împotriva lui Ieremia în casa Domnului. 10 Şi auzind principii lui Iuda cuvântul acesta, s’au suit din casa regelui în casa Domnului şi au stătut la intrarea porţii celei noi.

11 Iar preoţii şi profeţii mincinoşi au zis către principi şi către tot poporul: „Judecată de moarte [i se cuvine] acestui om, pentru că a profeţit împotriva acestei cetăţi, aşa cum aţi auzit cu urechile voastre”. 12 Atunci Ieremia a grăit către principi şi către tot poporul, zicând: „Domnul m’a trimis să profeţesc împotriva acestei case şi împotriva acestei cetăţi toate cuvintele pe care le-aţi auzit. 13 Şi acum, îmbunătăţiţi-vă căile şi faptele, ascultaţi glasul Domnului, iar Domnul va pune capăt relelor pe care le-a rostit împotriva voastră. 14 Iată, eu sunt în mâinile voastre; faceţi cu mine aşa cum credeţi că e de folos şi cum vi se pare vouă mai bine. 15 Să ştiţi însă cu toată tăria: dacă mă veţi ucide, sânge nevinovat aduceţi asupra voastră şi asupra acestei cetăţi şi asupra locuitorilor ei; că’ntru adevăr m’a trimis la voi Domnul, ca în urechile voastre să grăiesc toate cuvintele acestea”.

16 Atunci principii şi’ntregul popor au zis către preoţi şi către profeţii mincinoşi: „Acestui om nu i se cuvine judecată de moarte, fiindcă el ne-a vorbit în numele Domnului Dumnezeului nostru”. 17 Şi s’au ridicat bărbaţi dintre cei mai bătrâni ai ţinutului şi au grăit către’ntreaga adunare a poporului: 18 „Miheia din Moreşet a trăit în zilele lui Iezechia, regele lui Iuda, şi a grăit către’ntregul popor al lui Iuda: «Aşa grăieşte Domnul:
Sionul va fi arat ca o ţarină,
Ierusalimul va deveni morman de pietre,
iar muntele casei [acesteia], o leasăpădureaţă»b.

19 L-au omorât cumva Iezechia şi’ntregul Iuda? Oare n’a fost că ei s’au temut de Domnul şi că s’au rugat în faţa Domnului şi că Domnul a pus capăt relelor pe care le rostise împotriva lor? Noi însă am săvârşit răutăţi mai mari împotriva propriilor noastre suflete”.

20 Şi era [încă] un om care profeţea în numele Domnului, anume Urie, fiul lui Şemaia, din Chiriat-Iearim, şi el a profeţit asupra acestei ţări pe potriva tuturor cuvintelor lui Ieremia. 21 Iar regele Ioiachim şi principii toţi, auzind toate cuvintele lui, căutau să-l ucidă; dar Urie a aflat şi s’a dus în Egipt. 22 Regele însă a trimis oameni în Egipt; 23 aceştia l-au scos de acolo şi l-au adus în faţa regelui, iar acesta l-a lovit cu sabia şi l-a aruncat în groapa de obşte a oamenilor de rândc. 24 Ieremia însă avea asupră-i mâna lui Ahicam, fiul lui Şafand, ca să nu fie dat în mâinile poporului ca să fie ucis.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.