×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieremia

Capitolul 22

Cuvânt către casa regală (continuare). Profeţìi asupra unor regi ai lui Iuda.

1 Aşa grăieşte Domnul: Du-te şi te coboară la casa regelui lui Iuda, şi acolo vei grăi cuvântul acesta 2 şi vei zice: Ascultă cuvântul Domnului, tu, rege al lui Iuda, cel ce stai pe tronul lui David, tu şi casa ta şi poporul tău şi cei ce intră pe porţile acestea! 3 Aşa grăieşte Domnul: Faceţi judecată şi dreptate şi scoateţi-l pe cel jefuit din mâna celui ce-l apasă; iar pe străin şi pe orfan şi pe văduvă să nu-i asupriţi; nu fiţi necredincioşi,a iar sânge nevinovat să nu vărsaţi în locul acesta. 4 Că dacă’ntr’adevăr veţi plini cuvântul acesta, atunci pe poarta acestei case vor intra regi care şed pe tronul lui David şi care aleargă’n căruţe şi pe cai, ei şi slujitorii lor. 5 Dar dacă nu veţi plini cuvintele acestea, pe Mine Însumi M’am jurat – zice Domnul – că această casă fi-va spre pustiire.

6 Că acestea grăieşte Domnul despre casa
regelui lui Iuda:
Tu Îmi eşti Galaadul
şi creştetul Libanului.b
Cu toate acestea, în pustiu te voi preface,
în cetăţi nelocuite.

7 Şi’mpotriva ta voi aduce om nimicitor
şi securea lui;
tăia-vor cedrii tăi cei mai frumoşi
şi-i vor arunca în foc.

8 Şi neamuri multe vor trece prin cetatea aceasta; şi fiece om va zice către vecinul său: «De ce-a făcut Domnul astfel cu această mare cetate?». 9 Şi se va răspunde: «Pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor şi s’au închinat la dumnezei străini şi le-au slujit».

10 Nu-l plângeţi pe cel mort,
nici vă tânguiţi pentru el;
plângeţi-l amarnic pe cel ce pleacă,
fiindcă nu se va mai întoarce,
nici va mai vedea el ţara’n care s’a născut!c

11 Că pe acestea le zice Domnul despre Şalum, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, cel ce domneşte în locul lui Iosia, tatăl său, care s’a dus din locul acesta: el nu se va mai întoarce acolo, 12 ci în locul acela în care Eu l-am strămutat ca rob, acolo va muri, iar ţara aceasta nu o va mai vedea.

13 [Vai de] cel ce fără dreptate îşi durează casa
şi fără judecată foişoarele,
cel ce-şi face aproapele să-i muncească pe nimic
şi nu-i dă nici un fel de plată!

14 Tu ţi-ai durat o casă bine măsurată,
şi foişoare largi cu ferestre potrivite,
pe care ţi le-ai căptuşit în cedru
şi’n roşu le-ai vopsit.

15 Domni-vei oare
fiindcă te făleşti cu tatăl tău Ahaz?
Nu mâncare şi nu băutură;
mai bine-ţi este ţie să faci judecată şi dreptate.

16 Ei nu înţeleg,
nu judecă pricina necăjitului,
nici pricina săracului;
oare nu’nseamnă asta că tu nu Mă cunoşti?
zice Domnul.

17 Iată, ochii tăi nu sunt buni,
nici inima ta,
ci merg după lăcomia ta
şi după sângele nevinovat pe care vrei să-l verşi
şi după nedreptăţile şi omorurile
pe care vrei să le faci.

18 De aceea, aşa zice Domnul despre Ioiachim,
fiul lui Iosia, regele lui Iuda,
chiar despre bărbatul acesta:
Nimeni nu-l va plânge: «O, frate!»,
şi nimeni pentru el nu se va tângui: «Vai,
Doamne!».

19 El nu va fi îngropat cum se’ngroapă morţii,
ci putred va fi aruncat
în afara porţii Ierusalimului.

20 Urcă-te’n Liban şi strigă
şi glasul ţi-l sloboade spre Vasan
şi strigă până dincolo de mare,
că toţi ibovniciid tăi sunt striviţi.

21 Eu ţi-am vorbit despre căderea ta,
dar tu ai zis: «N’am să ascult!».
Aceasta ţi-a fost caleae încă din tinereţea ta:
n’ai ascultat de glasul Meu.

22 Pe toţi păstorii tăi îi va paşte vântul,f
ibovnicii tăi vor merge în robie;
atunci ruşinată vei fi şi dispreţuită
din pricina ibovnicilor tăi.

23 Tu, cea care locuieşti în Liban
făcându-ţi cuib în cedri,
amarnic îţi va fi suspinul
când chinuri vor veni peste tine,
dureri ca ale celei ce naşte!

24 Aşa cum Eu într’adevăr sunt viug, zice Domnul: Dacă Iehonia, fiul lui Ioiachim, regele lui Iuda, s’ar face chiar pecete pe mâna Mea cea dreaptăh, chiar şi de acolo te voi smulge 25 şi te voi da în mâna celor ce-ţi caută viaţa, în faţa celor de care-ţi este frică: în mâna Caldeilor. 26 Pe tine şi pe mama care te-a născut vă voi azvârli într’o ţară în care nu te-ai născut, dar în care vei muri. 27 Iar ei nicicum nu se vor mai întoarce în ţara după care sufletul lor tânjeşte.

28 Lipsit de cinste este Iehonia,
precum un vas netrebnic,
pentru că doborât a fost şi aruncat
într’o ţară pe care n’o ştia.

29 Pământule, pământule,
ascultă cuvântul Domnului:

30 Înscrie-li pe bărbatul acesta: «Om-izgonit»j;
că nimeni din seminţia lui
nu va ajunge să şadă pe tronul lui David,
să mai domnească’n Iuda.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.